Tilinpäätös

Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös kaupungin henkilöstöraportti, joka kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä,henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus-ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista.

Tilinpäätöksen yhteydessä on hyväksytty vuodesta 2017 lähtien myös kaupungin tietotilinpäätös. Tietotilinpäätöksessä käsitellään kaupungin tietojen hallintaa sekä raportoidaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojen käsittelyn toteutumista.

Talouden tunnusluvut

Tilinpäätös 2016 2017 2018
 Asukasluku 31.12. 5 985 5 900 5 703
 Veroprosentti 22 22 22
 Verotulot/asukas € 3 449 3 600 3 595
 Lainat, 1000 € 16 200 17 500 20 100
 Lainaa/asukas € 2 708 2 966 3 524
 Yli/alijäämä, milj. € 2,0 2,9 1,0