Oppilaskuljetukset

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli viisi kilometriä. Matka lasketaan lyhimmän jalankulkukelpoisen tien, jolla voidaan liikennesääntöjä noudattaa, mukaan.

Koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun siitä osoitteesta, johon lapsi on henkikirjoitettu. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta, mikäli haluaa viedä lapsen muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan lähikouluun.