Kaupunkikonserni

Ähtärin kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta,jossa kaupungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö).

Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Konserniohjeilla konsernijohto antaa toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kaupungin ja kaupunginhallituksen asemaa konsernin johtajana.

Ähtärin kaupungin tytäryhteisöt

 • Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy
 • Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot
 • Ähtärin Energia ja Vesi Oy
 • Ähtärin Eläinpuisto Oy
 • Kiinteistö Oy Ouluvesi
 • Ähtärin Liikunnan Tuki Oy
 • Pirkanpohjasäätiö
 • Ähtärin Zoo Resort Oy
 • Hotelli Mesikämmen Oy
 • Moksunniemi Oy
 • Kiinteistö Oy Ähtärin Blue Building
   

Ähtärin kaupunki on mukana myös seuraavissa kuntayhtymissä

 • Eskoon sosiaalipalvelujen ky
 • Etelä-Pohjanmaan Liitto
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntatyhtymä