Ajankohtaista kaavoituksesta

Kaavoituskatsaus 2018

VIREILLÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT

 


VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT

Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 724 ja 767 (Entinen Mini-Suomi)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 19.2.2018 § 32

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävänä 4.7.-3.8.2018.

Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 764 JA 742 (Moksunniemen matkailualue)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 28.5.2018 § 128

Keskustaajaman asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, Pitkäahontie

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja alueen tutkimusraportit olleet nähtävänä 30.5.- 29.6.2018.

Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus ja kaavaluonnos sekä tutkimusraportti (tutkimuskartta, leikkaus A, leikkaus B, leikkaus C, leikkaus D, leikkaus E, leikkaus F, leikkaus G, pohjatutkimuslausunto).

Asemakaavan muuttaminen Moksunniemen maa- ja metsätalousalueella (KL, VT 18 risteysalue)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 4.7.2016 § 161.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017.

KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma


VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT

Sappionmetsän ranta-asemakaavan muutos, koskien Sappionranta- nimistä tilaa RN:o 1:376, ollut nähtävänä 18.2.-20.3.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaavaselostus, Kaavaluonnos, Voimassa oleva kaava