Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ovat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi yksittäiset viranhaltijat sekä johtokunnat ja toimikunnat.

Ähtärin kaupunki julkaisee tällä sivulla maanantaisin ne kaupungin viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaiset voivat hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Mikäli maanantai on arkipyhä, päätökset asetetaan nähtäväksi seuraavana arkipäivänä.

Luettelo nähtävänä olevista päätöksistä sekä päätöksiin liittyvät muutoksenhakuoohjeet ovat nähtävänä 21 päivää. Muutosta päätöksiin voi hakea viimeisenä nähtävänäolopäivänä virka-ajan loppuun (klo 16.00) mennessä.

Katso nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset täältä.

Viikon 22 viranhaltijapäätöksiä muutoksenhakuohjeineen. Nähtävänä 5.-26.6.2019.

Viikkojen 23-24 viranhaltijapäätöksiä muutoksenhakuohjeineen. Nähtävänä 17.6.-8.7.2019.