Talousarvio

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Samassa yhteydessä hyväksytään myös toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma sisältää yleisperustelut, taloussuunnitelman, käyttötalousosan neljälle vuodelle ja investointisosan viidelle vuodelle.