Ympäristönvalvonta

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen.

Tehtäviin kuuluvat mm.

  • ympäristölupien valmistelu
  • vesilain mukaisten lupien sekä ilmoitusten valmistelu
  • vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelu
  • meluilmoitusten käsittely
  • patterointi-ilmoitusten käsittely
     

Lisäksi ympäristötoimi valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien valmistelusta ranta-asemakaava-alueilla. Yksikkö huolehtii osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristötutkimuksista sekä ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta.