Ympäristö

Ympäristö ja luonto ovat meidän yhteisiä asioita. Luonto virkistää ja terveellinen ympäristö luo viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Kaupungin tehtävänä on hoitaa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava asuinympäristö.

Ympäristösivuilta löydät tietoa kaupungille kuuluvista ympäristönsuojelutehtävistä.