JOHTOSÄÄNNÖT JA OHJEET

Hankintaohje (KV 12.11.2018 § 86)

Hallintosääntö (KV 12.11.2018 § 85)

Konserniohje (KV 21.5.2018 § 31)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (KV 22.5.2017 § 60)

Valtuuston työjärjestys (KV 23.6.2014 § 48)

Huomionosoitussääntö (KV 13.10.2014 § 84)

TAKSAT JA MAKSUT

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet (Tekla 22.11.2016 § 105)

Maa-ainesoton valvontamaksut  (Tekla 22.11.2016 § 105)

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksataulukot 1.4.2015 alkaen

- Liite 1: Ympäristösuojeluviranomaisen taksa

- Liite 2: Ympäristötaksojen alennus