Liikenne, kadut ja yleiset alueet

Kaupungin tekninen toimi rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kaavateitä, tievalaistusta sekä yleisiä alueita kuten puistoja, metsiä, uimarantoja ja venepaikkoja. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta vastaa Ähtärin Energia ja Vesi Oy, joka on kaupungin tytäryhtiö.

Yhdyskuntateknisten verkostojen ja rakenteiden kunnossapidon tehtävänä on toiminnallisuuden turvaamisen lisäksi hidastaa tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo.