PANDATALOUDEN JA TUTKIMUKSEN TIET ÄHTÄRISSÄ

Ähtärin kaupunki on saanut Etelä-Pohjanmaan liitolta rahoitusta Pandatalouden ja tutkimuksen tiet Ähtärissä -hankkeelle ajalle 1.8.2018 - 30.4.2019.

Hankkeella on kolme tavoitetta:

1)  Selvittää erilaisia vaihtoehtoja käynnistää konkreettisia toimia jotka tukevat SnowPanda Education and Research Consortium in Ähtäri -verkoston Kiina-yhteistyön kehittämistä. Verkostossa on mukana Ähtäri ZOO, Suomen metsäkeskus, Sedu, Seamk Oy, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus ja sen yliopistot sekä välillisesti mm. Luonnonvarakeskus. Verkoston tarkoituksena on tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa muun muassa metsätalouden, cleantechin ja matkailun aloilla. Mukaan tavoitellaan myös paikallisia yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä ja kauppakamaria.

2) Kehittää uudenlaista toimintatapaa, jolla voidaan lisätä tutkimuksen ja etelä-pohjalaisten yritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on tutkimusyhteistyötä parantamalla lisätä välillisesti tuote-, palvelu- ja koulutusvientiä sekä auttaa matkailupalveluiden kehittymistä. Tähän liittyen arvioidaan myös mahdollisuutta toteuttaa Ähtäriin nykyaikaista metsätaloutta esittelevä vierailukeskus, joka voisi toimia Ähtäri Zoon tavoin koululaisryhmien kohteena, mutta myös yritysyhteistyön tukena.

3) Toteuttaa Ähtärissä vähintään yksi teemoitettu ja perheet huomioiva asiantuntijatapaaminen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston tai Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa.

Lisätietoa toiminnasta antavat projektipäällikkö Esa Vuorenmaa (040 662 8220) ja professori Jukka Salo.
Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto (AIKO), Ähtärin kaupunki ja Ähtäri ZOO

Työ ja yrittäminen

elinkeinotoimi

Elinkeinotoimi

ahtarin yrittajat

Ähtärin Yrittäjät

Yrityskummit

Yrityskummitoiminta on käynnistynyt vuonna 1997. Toiminnan tarkoitus on hankkia entisistä ja nykyisistä elinkeinoelämän vaikuttajista yrityskummeja, joiden osaamista ja kontakteja hyödynnetään kuntien elinkeinotoiminnan ja yritysten kehittämi9sessä. Yrityskummitoiminta on vapaaehtoisuuteen ja eri osapuolten yhteistyöhön perustuvaa, talkoohengessä tapahtuvaa toimintaa kummikunnan yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseksi.
Ähtärissä yrityskummitoimintaa on hyödynnetty mm elinkeino-ohjelman päivityksessä.

Ähtärin yrityskummit

  • Dipl.insinööri Osmo Jalovaara
  • Ekonomi  Jorma Kuoppala
  • Toimitusjohtaja Jussi Vierikko, Finnprogram Oy

Katso lisää yrityskummintoiminnasta www.yrityskummit.fi

Yritysneuvonta

YRITYSTOIMINNAN NEUVONTAA JA KEHITTÄMISEN JULKISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ

Uusyrityskeskus Neuvoa-antava
Liiketoimintasuunnitelman laadinta, investointi- ja kannattavuuslaskelmat, perustamisneuvonta, starttirahalausunnot TE-toimistolle

•TE-Toimisto
Starttiraha, jonka ehtona mm. päätoimisuus, tarpeellisuus, kannattavuus, valmiudet

•ELY-keskus ja Leader-ryhmät
Yrityksen perustamistuki maaseutualueilla tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan, rahoitusta investointien suunnitteluun/toteutukseen. Rahoitusta uuden käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten rakentamiseen tai hankintaan. Yrityksen kehittämispalvelut ja -avustukset, energiatuki (ELY)

•TEKES
Tutkimu- ja kehitusprojektit, nuoret innovatiiviset yritykset, kansainvälisen kasvun suunnittelu. Tekesin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Rahoitamme myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa

•FINNVERA
Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Rahoitussuunnittelu alle 50 000/yli 50 000, liiketoiminta- ja kannattavuusselvitys

•Yrityssuomi
Tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille

•Perustayritys.fi
Helppo ja nopea työkalu yrityksen perustamiseen verkossa. Voit perustaa toiminimen, aputoiminimen, osakeyhtiön ja tytäryhtiön. Työkalu opastaa sinua yrityksen perustamisessa niin että saat tehtyä kaiken kerralla oikein. Samalla kun täytät yrityksesi tietoja järjestelmään, täyttää järjestelmä samalla kaikki tarvittavat viranomaislomakkeet automaattisesti rekisteröinti-ilmoitusta myöden. Käyttö on ilmaista, eikä rahaa kulu esimerkiksi asiantuntijapalkkioihin.

Liike- ja teollisuustontit sekä toimitilat

Myytävät toimitilat

Vuokrattavat toimitilat

Myytävänä vuonna 2006 valmistunut 303 m2 suuruinen teollisuushalli.
Osoite: Inhantie 17, Ähtäri. Halli sijaitsee noin 5600 m2 suuruisella tontilla.

Lisätiedot: Pentti Niemi-Saari, puh 040 066 3224