Yksityistiet

Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu yksityistieasioiden hoitaminen mm. kunnossapito- ja perusparannusavustusten myöntäminen ja niiden maksatus.
Yksityisteiden valtionavustukset hoitaa Pohjanmaan ELY-keskus.

Kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnetään noin 81 tielle, joiden kokonaispituus on noin 289 km ja avustettavien teiden osuus on noin 241 km.
Perusparannushankkeiden avustusmäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksymiin avustusmäärärahoihin.
Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset käsitellään erikseen anomalla kaupunginhallitukselta/-valtuustolta ylitysoikeutta.

Tavoitteena on ykistyisteiden kohtuullinen kunnossapito ja mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille, mikä omalta osaltaan säilyttää maaseudun asuttuna.

Vuodesta 2020 alkaen kunnossapitoavustukset myönnetään hakemuksen perusteella
hakemuslomake