Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Yksityistiet

Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluu yksityistieasioiden hoitaminen mm. kunnossapito- ja perusparannusavustusten myöntäminen ja niiden maksatus.Yksityisteiden valtionavustukset hoitaa Vaasan Ely-keskus.

Kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnetään noin 86 tielle, joiden kokonaispituus on noin 290 kilometriä. Perusparannushankkeiden avustusmäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksymiin avustusmäärärahoihin. Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset käsitellään erikseen anomalla kaupunginhallitukselta/-valtuustolta ylitysoikeutta.

Tavoitteena on ykistyisteiden kohtuullinen kunnossapito. Tavoitteena on myös hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille, mikä omalta osaltaan pyrkii säilyttämään maaseudun asuttuna.

Asiakaspalvelu puh 0206 90300 ma-pe klo 9.00 - 16.00
Valtionavustusneuvonta puh 0206 90303 ma-pe klo 9.00 - 16.00