Maahanmuuttajaopetus

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Oppilaille opetetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan omaa äidinkieltä. Suomea opetetaan toisena (S2) kielenä, mikäli suomen kielen taito ei ole suomea äidinkielenään puhuvien kielitaidon tasolla. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus aloitetaan yleensä aina perusopetukseen valmistavalla opetuksella.

Oppilaskuljetukset

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli viisi kilometriä. Matka lasketaan lyhimmän jalankulkukelpoisen tien, jolla voidaan liikennesääntöjä noudattaa, mukaan.

Koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun siitä osoitteesta, johon lapsi on henkikirjoitettu. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta, mikäli haluaa viedä lapsen muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan lähikouluun.

Koulujen työajat

Koulujen työajat 2019-2020

  • koulu alkaa to 8.8.2019
  • syysloma 14.-18.10.2019, vko 42
  • syyslukukausi päättyy pe 20.12.2019
  • kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020
  • talviloma 24.-28.2.2020, vko 9
  • kevätlukukausi päättyy la 30.5.2020