Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla kaupunki pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden rakentamistarpeita. Maankäytön suunnittelun tuloksena syntyvät kaavat ja suunnitelmat ohjaavat asumisen, teollisuuden tai kaupanalan yritysten sijoittumista kaupunkiin. Kaavoituksella on ratkaiseva merkitys kunnan asunto- ja elinkeinopolitiikan edistamisessä.

Kaavahankkeiden laatutavoitteena on

  • turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa