Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Rakennuslupien julkipanoilmoitus. Nähtävänä 20.2.-6.3.2019.

Kuulutus  esiopetukseen, kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisesta keväällä 2019. Nähtävänä 20.2.-31.3.2019.

Ilmoitus määräaikaisen ja osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimen täyttämisestä. Toimi haettavana 22.2.2019 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus lakeuden jätelautakunnan pöytäkirjan ja liitteen 1 nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 1.2.-4.3.2019.

Kaupunginviraston aukioloajat, henkilöstön vastaanottoajat ja yhteystietoja vuonna 2019 Kuulutus nähtävänä 30.1.-31.12.2019.

Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 pidettävän kokouksen kuulutus ja asialista. Nähtävänä 22.1.-11.3.2019.

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET