Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus kaupunginhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 17.4.- 9.5.2019.

Ilmoitus maankäyttöinsinöörin viran uudelleen hausta. Virka on haettavana 9.5.klo 15.00 mennessä.

Ilmoitus neljän lastentarhanopettajan toimen hausta. Toimet haettavana 8.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus Europarlamenttivaalien järjestämisestä Ähtärin kaupungin alueella. Kuulutus nähtävänä 15.4.-26.5.2019.

Julkipanoilmoitus poikkeamisluvan myöntämisestä. Ilmoitus nähtävänä 15.4.-15.5.2019.

Ilmoitus kahden määräaikaisen luokanopettajan viran hausta. Virat haettavana 30.4.2019 klo 12.00 mennessä.

Ilmoitus luokanopettajan viran hausta. Virka haettavana 30.4.2019 klo 12.00 mennessä.

Ilmoitus koulunkäynninavustajien (5 kpl) työtehtävien hausta. Tehtävät haettavana 24.4.2019 klo 12.00 mennessä.

Ilmoitus erityisopettajan toimen hausta. Toimi haettavana 25.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitukseen / Riitasuon ympäristölupa. Päätös nähtävänä 29.3.-25.4.2019.

Kuulutus venepaikkojen hakemisesta kesäkaudelle 2019. Haettavissa 2.5.2019 mennessä.

Julkipanoilmoitus poikkeamisluvan myöntämisestä. Nähtävänä 17.4.2019 saakka.

Kaupunginvaltuuston 11.03.2019 pidettävän kokouksen kuulutus ja asialista. Nähtävänä 4.3.-23.4.2019.

Kaupunginviraston aukioloajat, henkilöstön vastaanottoajat ja yhteystietoja vuonna 2019 Kuulutus nähtävänä 30.1.-31.12.2019.

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Soutujoen alueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelmaesityksen nähtävänä pitämisestä. Esitys nähtävänä 20.3.-18.4.2019.

Kuulutus Inhan tehtaat Oy Ab:n ympäristöluvan raukeamisesta. Päätös nähtävänä 18.3.-17.4.2019.

Kuulutus asevelvollisten kutsuntojen järjestämisestä Pohjanmaan Aluetoimiston alueella vuonna 2019. Nähtävänä 8.3.-22.11.2019.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET