Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Kuulutukset

 Kaupungin virallinen ilmoitustaulu ja nähtävänä olevat asiakirjat. 

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon tai muulle muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).