Mostly Cloudy

15°C

Mostly Cloudy

Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Ilmoitus Pandakaupunki Ähtäri hakee Mesikämmen kylpylään uinninvalvojaa 
määräaikaiseen työsuhteeseen aj. 1.11.2018-31.5.2019.
Hakemukset 22.10.2018 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus ja asialista kaupunginvaltuuston kokouksesta 3.9.2018.
Nähtävänä 28.8.-15.10.2018.

Julkipanoilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 11.10.2018.
Nähtävänä 11.- 25.10.2018

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta tilalle Kaukoranta.
Nähtävänä 24.9.- 8.10.2018.

Julkipanoilmoitus maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä.
Nähtävänä 4.9.-4.10.2018.

Kuulutus kaupungintalon pitämisestä suljettuna vuonna 2018.
Nähtävänä 28.3.-31.12.2018.

Kaupunginviraston aukioloajat,vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2018.

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus kutsuntojen järjestämisestä Pohjanmaan Aluetoimiston alueella.
Kuulutus nähtävänä 3.4.-9.11.2018.

Kuulutus Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ajalla 7.9.-12.10.2018. Linkki kaava-asiakirjoihin

Kuulutus Mustikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta, jonka hakijana Vapo OY.  Nähtävänä 18.9.-18.10.2018 Linkki lupa-asiakirjoihin.

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET