Cloudy

-1°C

Cloudy

Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus teknisen lautakunnan pöytäkirjan sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitämisestä vuoden vaihteessa 2018-2019. Nähtävänä 11.12.2018-2.1.2019.

Kuulutus Lakeuden jätelautakunnan jätemaksutaksasta 1.3.2019 lähtien. Nähtävänä 7.12.2018 - 7.1.2019.

Kuulutus Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirjan ja liitteen nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 7.12.2018 - 7.1.2019.

Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 pidettävän kokouksen kuulutus ja asialista. Nähtävänä 3.12.2018-21.1.2019.

Julkipanoilmoitus rakennuslupapäätöksistä. Nähtävänä 26.11.-10.12.2018.

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä. Nähtävänä 19.11.-19.12.2018.

Kokouskutsu ja asialista kaupunginvaltuuston kokoukseen 12.11.2018. Nähtävänä 6.11.2018 - 2.1.2019.

Kuulutus kaupungintalon pitämisestä suljettuna vuonna 2018. Nähtävänä 28.3.-31.12.2018.

Kaupunginviraston aukioloajat,vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2018.

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Ruokosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamisesta, uuden ympäristöluvan hakemisesta sekä toiminnan aloittamisesta. Päätös nähtävänä 27.12.2018 saakka.  

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET