Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta.

Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Oikeus esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapselle mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana.

Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Ähtärissä esiopetusta järjestetään Ollinkulman päiväkodissa, joka toimii Otsonkoulun yhteydessä, samassa rakennuksessa koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Reppulan kanssa sekä Myllymäen koululla yhdysluokkaopetuksena.

Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus myös päivähoitoon. Päivähoito järjestyy joko Ollinkulmassa päiväkodissa tai Myllymäellä perhepäivähoitona. Päivähoito on maksullista ja maksu on osapäivähoitomaksun mukaista. Koulukuljetus järjestetään siihen oikeutetulle.

Ollinkulman esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla päivähoito-/esiopetushakemus 31.3. mennessä.

ESIOPETUS HAKEMUSLOMAKE

Alla eskarilainen Heta Matkalan piirtämänä Unelmien eskari

”Minun unelmien eskari on linnassa. Pihalla on pallomeri, lapset saa tehdä mitä vaan. Aikuisilla on paikka kahdessa tornissa ja heidän tehtävä on täyttää herkkuaukkoa. Karkkiaukosta tippuu karkkeja linnaan. Aikuiset myös huolehtivat, ettei lapsille tapahdu mitään kiipeilyseinässä.”