Puistot ja metsät

Ähtärin kaupungin teknisen osaston puistotoimi vastaa puisto- ja viheralueiden sekä kaupungin omien kiinteistöjen pihojen rakentamisesta ja hoidosta sekä tienvarsien ja muiden yleisten alueiden siisteydestä sekä talvisin kaava-alueen luistelukenttien ylläpidosta.

Puistopinta-alaa kaupungilla on noin 24 ha, leikkipaikkoja 9 kappaletta ja hoidettavia kiinteistöjen pihoja noin 40 kappaletta.

Puistotoimi huolehtii metsistä ja puistometsistä. Niiden hakkuu ja hoitotoimenpiteet tekee suurelta osin Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä, jonka kanssa kaupungilla on metsänhoitosopimus. Kaupungin metsäpinta-ala on noin 560 ha, joista noin viidennes puistometsiä.

Laskutustyönä suoritetaan myös julkisyhteisöjen viher- ja virkistysalueiden hoitotöitä.