Pandakaupunki Ähtäri julistaa uudelleen haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INSINÖÖRIÄ

Meillä on pandat, eläinpuisto ja matkailun Master plan 2025, täältä löytyvät Tankki, Muovilami, Remu sekä kaavoituksessa oleva uusi teollisuusalue. Kaikki tietävät Busterin ja Silverin. Mahdollisuuksiamme ovat vahva toisen asteen yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, Kuusiolinna Terveys, puolustusvoimien räjähdekeskus ja 169 järveä sekä monipuolinen luonto aktiviteetteineen. Varmastikaan tässä ei ole vielä kaikki, siksi haemme yhdyskuntatekniikan insinööriä vahvistukseksi energiseen joukkoomme kehittääksemme Ähtäriä edelleen.
Yhdyskuntatekniikan insinöörin vastuualueisiin ja työtehtäviin kuuluvat kaupungin infrarakennushankkeiden valmistelu ja suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, kunnossapito ja työmaavalvonta sekä hankkeisiin liittyvä projektinhallinta, laadunvalvonta ja kustannusseuranta. Lisäksi yhdyskuntatekniikan insinööri toimii vastuualueensa esimiehenä.
Yhdyskuntatekniikan insinööri toimii kaupungin kunnallistekniikan, maa- / vesirakentamisen, puisto- ja muiden yleisten alueiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä, laatii toimialansa investoinnit ja organisoi niiden toteutuksen sekä vastaa teknisen lautakunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta toimialueellaan.
Viran kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on rakennusinsinöörin koulutus (maanrakennus / yhdyskuntatekniikan koulutussuuntaus). Lisäksi odotamme sinulta aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.
Viranhaltijan eduksi luetaan kunnallinen käytännön työkokemus, osaaminen sovellettavasta lainsäädännöstä ja kilpailutuksen eri muotojen hallinnasta sekä suunnitteluosaaminen. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä kehittämismyönteisyyttä.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Virkaan hakeutuvien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuusarviointiin. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset virkaan toimitetaan 31.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Ähtärin kaupunki, Ostolantie 17, 63700 ÄHTÄRI tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .
Lisätietoja antaa rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin p. 040 700 8294, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Ähtäri 12.8.2019
ÄHTÄRIN KAUPUNGINHALLITUS

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 10.06.2019 klo 17.00

Lehto Group Oy varaa rakennustontin Ähtärin kaupungin keskustasta

Lehto Group Oy on ilmoittanut halukkuutensa varata Ähtärin kaupungilta entisen Shell -huoltoaseman ja kodinkoneliikkeen tonttikokonaisuuden. Tontilla on rakennusoikeutta käyttämättä yhteensä n. 4.600 m2 ja kaava sallii rakentaa tontille kaupan suuryksikön ja erilaisia kaupan toimintoja.

Lehto Group Oy varaa tontin hankekehitystä ja myöhempää ostoa sekä rakentamista varten.
Kyseinen tontti tulisi liikerakentamistarkoitukseen eli varaajalla on tarkoitus kiinteistökehityshankkeena toteuttaa rakennushanke, jossa tonteille sijoitettaisiin 4.600 m2 liikerakennus ja alustavan selvityksen mukaan 2-4 eri kaupan ketjua, jotka eivät toimi tällä hetkellä Ähtärissä ja jotka ovat kiinnostuneita toimitiloista.

Uuden liikekiinteistön mahdollinen työllistävä vaikutus olisi 25-40 henkilöä riippuen kiinteistöön sijoittuvien kaupan ketjujen määrästä.

 

Lisätietoja antavat:

Joni Alatyppö
Hankejohtaja / Lehto toimitilat
Lehto Tilat Oy
+358 40 722 9878
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jarmo Pienimäki
kaupunginjohtaja
Ähtärin kaupunki
+358 40 652 8881
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Jokakeväinen ongelma taajama-alueilla on hiekoitushiekan poistamisen aiheuttama pölyäminen. Hiekoitushiekka sisältää paitsi ilmansaasteita ja siitepölyä, myös asfalttipölyä ja raskasmetalleja. Ilmaan nousseet hiukkaset aiheuttavat hengitystiesairauksia. Kevät onkin allergisten henkilöiden lisäksi myös astmaatikoille tukalaa aikaa.

Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaisesti on kaikessa toiminnassa tavoiteltava sellaista ilmanlaatua, jossa haitallisten aineiden pitoisuudet eivät aiheuta haittaa terveydelle tai luonnolle. Myöskään viihtyisyyden tai virkistyskäyttömahdollisuuksien ei saa huonontua heikon ilmanlaadun vuoksi. Lainsäädännössä velvoitetaan kunnat turvaamaan alueellaan hyvä ilmanlaatu ja seuraamaan sen kehittymistä.

Tämä kevät ei ole poikkeus aiemmista keväistä hiekkojen poistamisen - ja pölyämisen - suhteen. Tämän vuoden tulee kuitenkin olla viimeinen, jolloin hiekoitushiekkoja poistetaan sekä lainsäädännön että ohjeistusten vastaisesti kuivana harjaamalla. Lehtipuhaltimia tai muita pölyämistä aiheuttavia viritelmiä ei hiekan poistossa saa käyttää.
Hiekoitushiekka täytyy kastella ennen sen poistamista tai työ tulee tehdä sateen jälkeen. Isompien alueiden puhdistustyö voidaan tehdä kastelevalla harjakoneella tai käyttämällä erillistä kasteluautoa tai muuta vastaavaa. Hiekan huuhteleminen viemäreihin on ehdottomasti kielletty.

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojelutoimi tulee seuraamaan tiiviisti hiekan poistamista etenkin taajamissa ja puuttuu asiaan, mikäli lainvastaista toimintaa havaitaan. Tarvittaessa kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalaan puhelimitse 040-6474 686 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ammattimaiset toimijat

Ympäristönsuojelulainsäädäntö on muuttunut, minkä seurauksena maa-ainesten ottotoimintaan liittyvät lupa- ja valvonta-asiat siirtyvät rakennusvalvonnalta ympäristönsuojelutoimelle. Aiemmin myönnetyt maa-aines ja ympäristöluvat pysyvät ennallaan. Vireille tulevat maa-aines ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhtenä lupamenettelynä. Jatkossa kaikissa maa-ainesasioissa otetaan yhteyttä kaupungin ympäristönsuojelutoimeen. Muutoksesta lähetetään kirje ammatinharjoittajille. 

Kotitarpeiksi ottavat

Kotitarveotto tarkoittaa omalla maalla olevan maa-aineksen ottamista omaan tarpeeseen. Tarve on tarvittaessa todistettava. Lain mukaan hyväksyttäviä kohteita ovat mm. maatalouden edellyttämät tarpeet sekä tienparannus. 
Yli 500 m3:n kotitarveotto samalta ottoalueelta on hyväksytettävä viranomaisella. Yleisimmin kotitarveotolle myönnetään 1000 m3 ottolupa, minkä jälkeen otto lopetetaan ja alue maisemoidaan tarvittaessa. Samalle alueelle voidaan myös hakea uusi kotitarveottolupa, mikäli tarvetta on ja otettavaa ainetta riittää.
Pohjavesialueella tai muulla pilaantumiselle herkällä alueella ei kotitarveotto ole mahdollista. Kotitarveoton perusteella nostettua maa-ainesta ei saa myydä eteenpäin. Myös näiden kohteiden valvonta siirtyy ympäristönsuojelutoimelle.

 

Lisätietoja

Minna Hakala
ympäristönsuojelusihteeri

040-6474 686
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ympäristönsuojelulakia ja siihen liittyviä asetuksia on muutettu useaan otteeseen viime vuosien aikana. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että suurimmat muutokset lainsäädäntöön on saatu valmiiksi. Tuotantoeläinten ja hevosten eläinsuojien luparajoja on nostettu ja lupakäytäntöjä muutettu. Osa eläinsuojista, joilla on aiemmin myönnetty ympäristölupa, siirtyy nk. ilmoituslupavelvollisiin toimintoihin. Pienemmät eläinsuojat voivat jäädä kokonaan nostetun luparajan alle. 

Omistajan kannalta lupamuutos astuu voimaan automaattisesti. Lupien muuttamiseksi tekninen lautakunta tarvitsee tiloilta niiden eläinmäärät. Lupavelvollisuus voi syntyä myö muutoin kuin elänmäärien perusteella, joten jokainen tila täytyy arvioida erikseen. Lisäksi eläintilojen toimintaan vaikuttaa niin sanottu nitraattiasetus (18.12.2014/1250), mihin liittyvät tiedot tarkastetaan samalla. 

Tilanteen päivittämiseksi ja lupavelvollisuuden tarkistamiseksi Ähtärin kaupungin ympäristönsuojelutoimi pyytää kaikkia Ähtärin kaupungin tuotantoeläinten ja hevosten eläinsuojien omistajia ottamaan yhteyttä ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalaan, 040-6474 686 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..