Avustukset ja lainat

Rahoitusta asunto-olojen parantamiseen

ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet. Valtion varoista myönnetään korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

• korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

• hissiavustus (uuden hissin asentamiseen)

• esteettömyysavustus

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontatoimisto
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
telefax (06) 2525 6111

Rakennusvalvonta pyrkii toiminnallaan ohjaamaan kunnan rakennustoimintaa niin, että luotaisiin kuntalaisille mahdollisimman viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen asuinympäristö.

Rakennusvaltonta neuvoo, antaa rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupia, toimii korjausneuvojana. Tehtäviin kuuluu myös maa-aineisten lupa- ja valvonta-asiat.

Nyt voit asioida myös kotoa käsin videon välityksellä!
Videoasiointi on palvelu, jonka avulla voit asioida muun muassa kaupungin eri palveluissa. Videoyhteys toimii niin tietokoneilla kuin mobiililaitteilla. Palvelu on maksuton!

  • Rakennustarkastaja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.   0400 863 859
    Varaa videoyhteys!

     
  • Toimistosihteeri Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.     040 653 2294
    Varaa videoyhteys

Lomakkeet

Ähtärin kaupungissa on rakentamisen lupa-asioinnin sähköinen Lupapiste-palvelu, jonka kautta voit täyttää ja hakea rakennuslupaa.
Poikkeusluvat kuitenkin toistaiseksi paperisena hakemuksenna.

Lisätietoa:


Rakentaminen

Rakentamista ohjataan mm kaavoituksella ja maankäytöllä. Ohjauksen kautta luodaan toimiva ja viihtyisä kaupunkikuva.

Kaupungin rakennuttamisesta ja peruskorjauksista sekä tilojen kunnossapidosta vastaa tilapalvelu.

Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelystä.