PANDATALOUDEN JA TUTKIMUKSEN TIET ÄHTÄRISSÄ

Ähtärin kaupunki on saanut Etelä-Pohjanmaan liitolta rahoitusta Pandatalouden ja tutkimuksen tiet Ähtärissä -hankkeelle ajalle 1.8.2018 - 30.4.2019.

Hankkeella on kolme tavoitetta:

1)  Selvittää erilaisia vaihtoehtoja käynnistää konkreettisia toimia jotka tukevat SnowPanda Education and Research Consortium in Ähtäri -verkoston Kiina-yhteistyön kehittämistä. Verkostossa on mukana Ähtäri ZOO, Suomen metsäkeskus, Sedu, Seamk Oy, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus ja sen yliopistot sekä välillisesti mm. Luonnonvarakeskus. Verkoston tarkoituksena on tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa muun muassa metsätalouden, cleantechin ja matkailun aloilla. Mukaan tavoitellaan myös paikallisia yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä ja kauppakamaria.

2) Kehittää uudenlaista toimintatapaa, jolla voidaan lisätä tutkimuksen ja eteläpohjalaisten yritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on tutkimusyhteistyötä parantamalla lisätä välillisesti tuote-, palvelu- ja koulutusvientiä sekä auttaa matkailupalveluiden kehittymistä. Tähän liittyen arvioidaan myös mahdollisuutta toteuttaa Ähtäriin nykyaikaista metsätaloutta esittelevä vierailukeskus, joka voisi toimia Ähtäri Zoon tavoin koululaisryhmien kohteena, mutta myös yritysyhteistyön tukena.

3) Toteuttaa Ähtärissä vähintään yksi teemoitettu ja perheet huomioiva asiantuntijatapaaminen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston tai Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa.

Lisätietoa toiminnasta antavat projektipäällikkö Esa Vuorenmaa (040 662 8220) ja professori Jukka Salo.
Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto (AIKO), Ähtärin kaupunki ja Ähtäri ZOO.