Hakemukset siirretään automaattisesti oikean toimielimen käsittelyyn. 

Avustusten aikataulu vuonna 2019 
- Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen ja kaupunginhallituksen avustusten sekä vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeiden avustusten hakuaika on 1.3. – 31.3.2019 (1 kk). 

Vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeiden avustushakemuksia on mahdollisuus täydentää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta varsinainen hakemuslomake on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Avustusten käsittely sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa (nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset), teknisessä lautakunnassa (vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeet) sekä kaupunginhallituksessa (sosiaalitoimen alueella toimivien yhteisöjen avustukset) huhti-toukokuussa.

Avustusten maksatus kesäkuussa (mikäli oikaisuvaatimuksia ei tule). Huom! Vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeissa maksatus toteutuneiden kustannusten perusteella.
- Avustusten käyttöselvitys seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Avustuslajit - yleisavustus/ toiminta-avustus - kohdeavustus esimerkiksi tilaisuuksien, tapahtumien ja hankkeiden järjestämiseksi
- palkkausavustus - koulutusavustus
- avustus vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeisiin


Hakemuslomake
Hakemus tehdään Kuntaliiton lomakkeelle 6295 ja toimitetaan liitteineen Ähtärin kaupungin kirjaamoon viimeistään viimeisenä hakupäivänä osoitteeseen Ähtärin kaupunki, kirjaamo, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri tai sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Huomioithan, että sähköpostitse lähetettyjen hakemusten on oltava allekirjoitettuja ja skannattuja. 

Linkki hakemuslomakkeeseen

Avustushakemukseen tulee liittää
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
- Talousarvio
- Edellisen vuoden toimintakertomus
- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/ toiminnantarkastuskertomus 
- Tilintarkastajien lausunto
- Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (avustuksen käyttöselvitys)
- Yhdistyksen muualta saamat ja hakemat avustukset
- Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta, lapsi- ja nuorisojäsenten määrä)
- Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

* Mikäli kyseessä on avustushakemus vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeeseen, on hakemuslomakkeen Lisätietoja-kohdassa oltava lisäksi kuvaus kohdealueesta, avustettavan hankkeen toimenpiteistä
(suuremmissa hankkeissa erillinen hankesuunnitelma karttoineen), arvio hankkeella saavutettavista hyödyistä kohdevesistössä sekä hankkeessa vaadittavat luvat ja suostumukset.

Huomioitavaa
- Kaikki hakemuksessa vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.
- Hakemuksen täyttäjän/ lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.
- Ähtärin kaupungin avustusten hakijana voi olla vain ähtäriläinen (kotipaikka Ähtäri) yhdistys, yhteisö, toimintaryhmä tai yksityinen henkilö. Lisäksi hakijana voi toimia seutukunnallinen yhdistys, jolla on toimintaa paikkakunnalla.


Lisätietoja
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustukset
Marika Puntala
vapaa-aikatoimenjohtaja
p. 040 544 2537
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustukset
Markus Hyytinen
vs. sivistystoimenjohtaja
p. 040 572 6279
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalitoimen alueella toimivien yhteisöjen avustukset
Seppo Karjala
hallintojohtaja
p. 040 574 8121
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeet
Minna Hakala
ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 647 4686 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.