Ähtärin kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 21.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§19 SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1 .- 31.12.2018

Sivistystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 jää ylijäämäiseksi noin 50.000 euron verran. Liikuntatoimen osalta talousarviota 2018 tehdessä ei osattu ennakoida sisäisten vuokrien osuutta uuden liikuntahallin osalta. Näin liikuntatoimen osalta tilinpäätös jää noin 130.000 euron verran alijäämäiseksi. Opetustoimen osalta tilinpäätös on taas saman verran ylijäämäinen.

Sivistystoimen toiminta vuoden 2018 on edelleen ollut aktiivista. Hankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja muun muassa senioripuiston rakentaminen on käynnistynyt ja kulttuurirahasto myönsi avustusta koululaisten arkeologisiin tutkimuksiin Ähtärissä Kansallismuseon organisoimana.

Liikuntahalli avattiin käyttöön lauantaina 29.9.2018. Ohjelmassa oli puheita, musiikkia, lajiesittelyitä, munkkikahvit sekä liikuntahallisuunnistus. Osallistujia oli noin 600 hlö. Varhaiskasvatuksen puolella uusi päiväkoti Tassula aloitti toimintansa myös syksyllä 2018.

Nuorisotoimi isännöi / emännöi Kiinan Dujiangyanista saapuneita nuorten jalkapallojoukkueita heidän vierailullaan Ähtärissä heinäkuussa. Vuoden lopulla solmittiin ystävyyskoulusopimus Dujiangyanin kanssa.

Yhteistyössä Kuudestaan ry:n Youth Power -hankkeen kanssa järjestettiin viikon mittainen kansainväli-nen nuorten leiri Ahtärissä. Toisen viikon nuoret olivat Soinissa.

Vapaa sivistystyön toiminta on edelleen Ähtärissä laajaa.

Sisäilmatutkimusten myötä Otsonkoulu siirtyi heti vuoden 2019 alussa väistötiloihin.

Tilinpäätösluvut 2018
                                             TA2018           TP2018
Opetustoimi                        5.713.800        5.578.115
Muut oppilaitokset                 255.100           249.489
Kirjasto                                  331.900           339.226
kulttuuritoimi                          128.000             70.740
Nuorisotoimi                          103.400           107.055
Liikuntatoimi                          210.600           340.107
Varhaiskasvatus                 1.780.100        1.798.035
Aamu- ja iltapäivätoiminta       76.400             65.273
Joukkoliikenne                       224.800           225.102
Yhteensä                            8.824.100        8.773.148

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen 2018 hyväksymistä niin, että liikuntatoimen 130.000,00 euron ylitys katetaan opetustoimesta ja kulttuuritoimesta.

§20 SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1 .-31.12.2018 / KULTTUURITOIMI

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuritoimen talousarvion toteuman ja selvityksen toiminnasta vuodelta 2018 ja esitti sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 21 VUODEN 2018 STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT / LIIKUNTATOIMI

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on myöntänyt vuosittain liikuntatoimessa ansioituneille ähtäriläisille stipendit ja tunnustuspalkinnot.

Urheilijoiden palkitsemisessa linjana on, että valtakunnallisella tasolla menestyneet urheilijat palkitaan. Nuorten sarjoissa (alle 1 5—22-v.) ja yleisessä sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet ja veteraanisarjoissa mitaleille yltäneet ähtäriläiset ähtäriläistä urheiluseuraa edustavat urheilijat palkitaan. Lisäksi ähtäriläiset ei-ähtäriläistä urheiluseuraa edustavat urheilijat, jotka edustavat sellaista lajia, jota Ähtärin seuroista ei kilpaurheilutasolla löydy, saavat puolet stipendistä.

Stipendit:
SM-l 200€, SM-2 160€, SM-3 120€, SM-4 100€, SM-5 80€,
SM-6 70€, SM-7 60€, SM-8 50€, SM-9—10 40€.
Joukkueelle 4-henkiseen joukkueeseen asti: jokaiselle joukkueen jäsenelle myönnetään puolet vastaavasta henkilökohtaisesta stipendistä.

Tunnustuspalkinnot:
Vuoden urheilija 2018
Vuoden valmentaja 2018

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti jakaa vuoden 2018 stipendit ja tunnustuspalkinnot liikuntatoiminnassa ansioituneille kokouksessa tehtävän esityksen mukaan.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§22 KUNNON KUNTALAINEN 2018

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta palkitsevat yhdessä Kunnon kuntalaisen. Kriteereinä on käytetty muun muassa seuraavia:
- Henkilö on kunnostautunut paikallisen kunto- ja terveysliikunnan toteuttajana ja / tai vaikuttajana.
- Henkilöllä on mielellään useamman vuoden toimijatausta.
- Eduksi katsotaan myös oma henkilökohtainen kuntoilu tai terveysliikkuminen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittelyn pohjalta valita Kunnon kuntalaisen vuodelle 2018.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§23 KULTTUURIPALKINNON JAKAMINEN VUODELLE 2018

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.1.2011 hyväksynyt kulttuuripalkinnon ohjesäännön. Palkinto on 1.000,00 euron suuruinen ja se myönnetään tunnustukseksi ähtäriläisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan erityistapauksissa jakaa kahden ehdokkaan kesken.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kulttuuripalkinnon saajan vuodelle 2018 esittelyiden perusteella.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§24 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN VUODEN 2019 AVUSTUSTEN HAKU

Ähtärin kaupungin avustukset vuodelle 2019 julistetaan haettaviksi ajalla 1.3.—31.3.2019 (liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä kaupunginhallituksen avustukset). Vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeiden avustusten hakuaika on 1.3.—30.4.2019.

Ilmoitus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla sekä Ähtärinjärven Uutisnuotta -lehdessä 27.2.2019.

Ähtärin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018, § 54 päättänyt yhtenäistää kaupungin avustuskäytännöt ja hyväksynyt siirtymisen yhteen hakuaikaan sekä yksiin avustusohjeisiin.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustuksista päätetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 11.4.2019.

Lautakunta merkitsi tiedoksi Ähtärin kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2019 avustusten hakuajan.

§ 25 ALOITE TOIMITILOISTA / PAJA 66 ÄHTÄRI

Paja 66 Ähtäri on jättänyt aloitteen toimivimpien tilojen saamiseksi.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi ja edelleen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

§26 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA VENÄJÄN LEHTORIN (TUNNUS 1123) VIRKA-NIMIKKEEN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle:
1) Kaupunginhallitus päättää, että historian, yhteiskuntaopin ja venäjän lehtorin (tunnus 1123) virkanimike muutetaan perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin päätoimiseksi tuntiopettajaksi.
2) Kaupunginhallitus päättää antaa täyttöluvan perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan toimeen.

§27 MYLLYMÄEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN / VUOSITYÖAJAN MUUTTAMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi Myllymäen koulun lukuvuosisuunnitelma muutoksen koulupäivän osalta niin, että vapaapäiväksi tulee torstai 18.4.2019 ja työpäiväksi lauantai 27.4.2019 (4h).

§28 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

§29 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi sivistystoimen ajankohtaiset asiat.

 §30 TIEDOKSI

Kirjeet merkittiin tietoon saatetuksi.

§31 PERUSOPEUKSEN JA LUKION YHTEISEN KUVATAITEEN LEHTORIN (TUNNUS 1120) VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION KUVATAITEEN PAATOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle
1) Kaupunginhallitus päättää, että perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtorin (tunnus 1120) virkanimike muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi kuvataiteen päätoimiseksi tuntiopettajaksi.
2) Kaupunginhallitus päättää myöntää virkaan täyttöluvan 1.8.2019 alkaen.

----------------------------------------------------------
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamos-ta.
Ähtärin kaupungin kirjaamo
Ostolantie 17
63700 Ähtäri
puh. 06 2525 6000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.