Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Suomen tärkeä poikittaisyhteys valtatie 18 kuntoon

Valtatie 18 seurantaryhmä tapasi 29.3. Alavudella. Laaja-alaisen ryhmän on tarkoitus edistää vt 18:n kunnossapitoa ja kehittämistä. Tapaamisessa päivitettiin osapuolten tiedot tien tilanteesta ja suunnitelmista.

Ryhmä totesi, että vuonna 2018 annettu asetus pääväylistä ja niiden kunnossapidosta ei huomioinut riittävästi Suomen tärkeitä poikittaisyhteyksiä. Tampereen pohjoispuolella ei voida puhua maakuntia yhdistävästä verkosta, vaan lähinnä pohjois−eteläsuuntaisista ”oksista”. Huolimatta siitä, että valtatie 18:aa ei asetuksessa otettu mukaan Suomen pääväyliin, ohjausryhmä ei näe valtatien kehittämiselle esteitä. Valtatien liikennemäärät ovat kasvaneet etenkin Vaasa−Seinäjoki-välillä, mutta kasvua on tapahtunut myös Seinäjoen ja Jyväskylän välisellä tieosuudella. Kasvanut liikennemäärä edellyttää investointeja koko tievälillä.

Seurantaryhmä päätti, että vuonna 2020 valmistuvaan ensimmäiseen valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tulee saada mukaan valtatie 18:n kehittäminen. Asiaan pyritään vaikuttamaan yhteisellä viestillä ja aktiivisella yhteistyöllä. Seurantaryhmä ryhtyy suunnittelemaan valtatie 18-seminaaria.

Alavuden kaupunginjohtajan ja valtatie 18:n seurantaryhmän pitkäaikaisen puheenjohtajan Pekka Ala-Mäenpään jäädessä eläkkeelle ryhmä valitsi sille uuden puheenjohtajan.

Vetovastuun ottaa Ähtärin kaupunki ja puheenjohtajaksi ryhmään on lupautunut kansanedustaja Mikko Savola.

Teksti: Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotteesta 9.4.2019