Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Ähtärin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 1.001.831 euron ylijäämää. Tämä tarkoittaa sitä, että kumulatiivista alijäämää on jäljellä noin 110.000 euroa.


Kaupungin talouden tervehdyttämisohjelma ulottuu vuoteen 2022 saakka ja kurottavana on vuodesta 2015 lähtien ollut 6,012 milj. euron alijäämät. Näin ollen aikataulu on puolittunut suunnitellusta.

Tilinpäätösvuoden verotulojen toteuma oli 98 prosenttia (-343.237 euroa), valtionosuudet noin 100 prosenttia. Rahoitustuotot ja kulut puolestaan ylittyivät 206 prosenttia (+540.742), mikä johtui Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kertyneen ylijäämän palautuksesta (+193.696), korkokuluissa tapahtuneesta muutoksesta sekä muista rahoitustuloista.

Nettoinvestoinnit olivat kaikkiaan 5,1 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan konsernitaseen alijäämä pieneni 2,1 milj. euroa. Tämän jälkeen konsernitaseen alijäämä asukasta kohden on 948 euroa (edellisvuonna 1 273 euroa/asukas).

Positiiviseen kolme vuotta kestäneeseen tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitoutuminen kaupungin tervehdyttämisohjelmaan. Lisäksi vuonna 2015 allekirjoitettu sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi Kuusiolinna Terveys Oy:n toimesta on pitänyt menot hallittavissa ja helpommin ennustettavissa.