SOSIAALI- JA TERVEYS


Ähtärissä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ohjaa Ähtärin kaupungin perusturvalautakunta.
Ähtäri kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.
Ähtärin sairaala toimii keskussairaalan osana. Sairaalassa on sisätautien ja kirurgian poliklinikat sekä
kirurgian osasto, jossa on 28 sairaansijaa

Perusterveydenhuollosta vastaa Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä.

Sosiaali- ja terveyspalveluilla

  • edistetään terveyttä ja toimintakykyä
  • lisätään työelämän vetovoimaa
  • vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä
  • varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentulo