Ympäristöasiat

Ympäristönsuojelutoimisto
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala  puh. 040 647 4686. Tavattavissa varmimmin ma, ke ja to klo 9.00-11.30.

Ympäristönsuojelussa tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua puhtaan,viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi ähtäriläisille. Toiminnan tavoitteena on lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Ympäristönsuojelusihteeri vastaa ympäristölupien, vesilain mukaisten lupien sekä ilmoitusten, vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelusta sekä käsittelee meluilmoitukset ja patterointi-ilmoitukset. Lisäksi ympäristötoimi valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien valmistelusta ranta-asemakaava-alueilla.
Yksikkö huolehtii osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristötutkimuksista sekä ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta.

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUSSA

Haja-asutuksen jätevesisäädökset uudistuvat vuonna 2011 Säädöksissä säilytettiin riittävä ympäristönsuojelun taso vaikka käsittelyvaatimuksia lievennettiin vähimmäispuhdistustasoon. Kiinteistönomistajan kannalta on tärkeää ehkäistä lähiympäristön kuten kaivoveden pilaantumista ja muita hygieenisiä haittoja. Lainmuutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi asetus 15.3.2011. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2016 mennessä. Vaatimuksista vapautettiin kiinteistöllä vakituisesti asuvat omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta lain voimaan tullessa sekä tarkennettiin ns. sosiaalisia perusteita, joiden perusteella kunnalta voi hakea viiden vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä. Ikäpoikkeus ei mm. koske vapaa-ajan asuntoja.

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi