Ympäristölupa

Milloin ympäristölupaa tarvitaan?
Katso ympäristöhallinnon ohjeet tästä

Ympäristölupaohjeet ja lomakkeet

Ympäristölupaohje

Ympäristölupahakemus liitteineen tehdään vähintään kolmena kappaleena. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on säädetty. Niistä kannattaa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri puh 040 647 4686.