Tekninen toimi

Tekninen osasto
Ostolantie 17
63700 Ähtäri
telefax (06) 2525 6111

Tekninen toimi huolehtii kaavoituksesta- ja maankäytöstä,katujen ja puistojen kunnossapidosta, kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, jätehuollosta, väestön turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta sekä asumiseen ja rakennusvalvontaan kuuluvista asioista.
Em. toiminnot kuuluvat teknisen lautakunnan vastuualueeseen.