Vesi ja viemäröinti

Ähtärin vedentuotannosta sekä jätevesien käsittelystä vastaa Ähtärin kaupungin omistama osakeyhtiö
Ähtärin Energia ja Vesi Oy

Kesämökin harmaiden vesien käsittely