Puistot ja metsät

Tekninen osasto
Ostolantie 17
63700 Ähtäri

  • Puistopuutarhuri Jukka Karén  puh. 0400 863 867 (ma-ke)
    fax. (06) 2525 6111
  • Puistotyönjohtaja Tellervo Kari-Pihala puh. 0400 806 193
  • Puutarhuri Ari-Pekka Hyppönen puh. 040 541 2649

Ähtärin kaupungin teknisen osaston puistotoimi vastaa puisto- ja viheralueiden sekä kaupungin omien kiinteistöjen pihojen rakentamisesta ja hoidosta sekä tienvarsien ja muiden yleisten alueiden siisteydestä sekä talvisin kaava-alueen luistelukenttien ylläpidosta.

Puistopinta-alaa kaupungilla on noin 24 ha, leikkipaikkoja 9 kappaletta ja hoidettavia kiinteistöjen pihoja noin 40 kappaletta.

Puistotoimi huolehtii metsistä ja puistometsistä. Niiden hakkuu ja hoitotoimenpiteet tekee suurelta osin Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä, jonka kanssa kaupungilla on metsänhoitosopimus. Kaupungin metsäpinta-ala on noin 560 ha, joista noin viidennes puistometsiä.

Laskutustyönä suoritetaan myös julkisyhteisöjen viher- ja virkistysalueiden hoitotöitä.