Viitat ja opasteet

Kaava-alueella teiden viitoituksesta ja opasteista vastaa Ähtärin kaupungin tekninen toimi.

Tiehallinto vastaa maanteiden ja valtateiden viitoituksesta sekä opasteista.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma
valmistui vuonna 2007.

Kuusiokuntien alueellinen opastussuunnitelma valmistui vuonna 2009.

Palvelukohteiden viitoituksessa otettiin vuonna 2007 käyttöön uusia liikennemerkkejä
sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä.
Viitoitus on uusittava uusien tunnusten ja opastusmerkkien mukaisiksi vuoden 2013
loppuun mennessä.

Lisätietoja ja lomakkeita www.tiehallinto.fi