Vireillä olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2017

VIREILLÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT

 


VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT

Keskustaajaman asemakaavan muuttaminen korttelissa 6 (Shellin alue)

Luonnos ollut nähtävänä 8.7.-7.8.2015

Kuuutus, Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos ollut nähtävänä 18.5.-17.6.2016.

KuulutusKaavaselostus ja kaavaluonnos

Kaavaehdotus ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017.

Kuulutus,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, PIMA-selvitys, meluselvitys, kaavaehdotus ja seurantalomake

 

Asemakaavan muuttaminen korttelissa 1005-1006

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 4.7.2016 § 160.

Kaavaluonnos ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017

KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelmakaavaselostus ja kaavaluonnos

Kaavaehdootus ollut nähtävänä 15.2.-17.3.2017

KuulutusKaavaselostus ja kaavaehdotus

 

Asemakaavan muuttaminen Siltalantien ja Moksuntien välisellä retkeily- ja ulkoilualueella (VR)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 4.7.2016 § 161.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017.

KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, luontoselvitys sekä kaavaluonnos.

Kaavaehdotus ollut nähtävänä 15.2.-17.3.2017

KuulutusKaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kaavaehdotus 

 

Asemakaavan muuttaminen Moksunniemen maa- ja metsätalousalueella (KL, VT 18 risteysalue)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 4.7.2016 § 161.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017.

KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT

Sappionmetsän ranta-asemakaavan muutos, koskien Sappionranta- nimistä tilaa RN:o 1:376, ollut nähtävänä 18.2.-20.3.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaavaselostus, Kaavaluonnos, Voimassa oleva kaava