Maankäyttöpalvelut

Tekninen osasto
Ostolantie 17 , 63700 Ähtäri

Tekninen toimi huolehtii kaavoituksesta ja maankäytöstä, katujen ja puistojen kunnossapidosta, kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, jätehuollosta, väestön turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta sekä asumiseen ja rakennusvalvontaan kuuluvista asioista.
Em. toiminnot kuuluvat teknisen lautakunnan vastuualueeseen.