Perusnuorisotyö

Yleistä

Nuorisotyö on kokonaisvaltaista nuorten elinoloihin vaikuttamista. Nuorten elämänhallinnan tukeminen ja elinolojen seuranta ovat Ähtärin nuorisotyön haasteellisemmat osa-alueet. Nuorten hyvinvoinnin eri osa-alueita tuetaan. Harrastustoimintaan ja nuorten osallistumiseen panostetaan niillä resursseilla mitä on käytössä.