Nuorisovaltuusto

Ähtärin nuorilla on mahdollisuus lähteä mukaan nuorisovaltuustotoimintaan.
Ähtärin nuorisovaltuusto koostuu paikkakunnan nuorista, jotka yhdessä porukalla ja nuorisotyöntekijän avustuksella muokkaavat toiminnasta juuri heidän itsensä näköistä.

Mitä tämä nuorelta vaatisi?
Vain innokkuutta ja mielenkiintoa toimintaan. Nuorisovaltuustotoiminta vie vähän aikaa, mutta antaa paljon. Uudet nuorisovaltuustot perehdytetään ja koulutetaan toimintaan, sinun ei tarvitse tietää ja osata ennalta.

Nuvalaiset saavat itse olla suunnittelemassa toimintaa, heille annetaan toimintakaudeksi kaupungilta oma yli 1000 euron budjetti, jonka avulla pyöritetään toimintaa. Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon ja kuntapolitiikkaan ja toimii asiantuntijana nuoria koskevissa asioissa.

Nuvalaiset ovat myös monesti saaneet kaupungilta tehtäväkseen edustaa kaupunkia tai ideoida kunnan palveluita.

Norisovaltuusto kokoontuu yleensä noin kerran kuussa ja toiminnan aktiivisuus riippuu täysin nuvalaisista itsestään. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajia kaupungin hallintoon, jolloin sinullakin voi olla mahdollisuus päästä lautakuntiin näkemään ja kokemaan päätöksentekoa aitiopaikalta.

Mitä nuva sinulle antaa?
Loistavia kokemuksia ja hyötyjä! Nuorisovaltuustossa toimimisesta saat todistuksen ja luottamustehtävän liitettäväksi CV:seen.
Lukio palkitsee aktiiviset nuorisovaltuutetut antamalla yleensä kurssin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Ainutlaatuista tietotaitoa!
Nuorisovaltuustotoiminta on loistava, hyödyllinen harrastus, jonka kautta porukka yhdessä oppii, vaikka yhteiskunnan toiminnasta, kokoustekniikasta ja tapahtumien järjestämisestä.

NUVA kaudelle 2017

Jäsenet

Foudila Mette-Mirella            Nuvan sihteeri ja Nuvan varaedustaja sivistyslautakunnassa

Kahre Lari

Kangastupa Joonatan         Nuvan mediavastaava ja  Nuvan edustaja teknisessä lautakunnassa

Koskela Aino                      Nuvan varapuheenjohtaja ja Nuvan edustaja sivistyslautakunnassa

Lampio Evita

Mäenpää Antti                    Nuvan puheenjohtaja ja Nuvan edustaja sivistyslautakunnassa

Määttä Ella                         Nuvan varaedustaja teknisessä lautakunnassa

Rannila Konsta                   

Vallin Eemeli                       Nuvan rahastonhoitaja ja  Nuvan edustaja teknisessä lautakunnassa

Vilponen Miika


Nuorisovaltuuston gsm 040 649 3344

Nuorisovaltuuston sähköposti nuva@ahtari.fi