Ryhmäperhepäiväkodit

Ryhmäperhepäivähoidon esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja Suvi Soinila, puh. 040 661 9234

Ohjaava kasvatus toteutuu Punatähkän ja Rentukan arjessa toimivana
vuorovaikutussuhteena lasten,lasten vanhempien ja hoitohenkilökunnan välillä.

Lasta kuunnellaan ja hän on mukana päivän askareissa aloitteellisena ja aktiivisena yksilönä.
Lapselle annetaan vastuuta ottaen samalla huomioon turvallisuutta tuovat rajat ja yhteiset pelisäännöt.