Päivähoitopaikan hakeminen

PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMINEN

Määräaika päivähoitopaikan hakemuksen jättämiselle riippuu perusteista, jolla päivähoitopaikkaa haetaan. Pääsääntöisesti hakemus tulee tehdä 4 kuukautta,
erityissyistä kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella jatkuvasti. Päivähoitopaikan tai päivähoitomuodon vaihtamista suunnittelevien on toimitettava uusi hakemus. Hakemus sisältää myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun liittyvän tulonselvityksen.

Päivähoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella PÄIKKY-järjestelmän kautta.

Päivähoitohakemus

Päivähoitomaksut

Tuloselvitysohje

 

 

Tilapäishoitoa voidaan tarjota perhepäivähoidossa perheille, jotka tarvitsevat satunnaista hoitoa, mutta eivät pysyvää hoitopaikkaa (erillinen hoitomaksu).