Aamu- ja iltapäivätoiminta

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta (apip) on osa Ähtärin sivistystoimen palveluita opetus- hallituksen suositusten mukaisesti.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 -luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille ( PL 17 §:n 2. mom. ). Toimintaa järjestetään koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 7 ja klo 17 välillä osittain yhteistyössä päivähoidon kanssa. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikana). Toimintaa järjestetään lukuvuonna 2017-2018 aamu- ja iltapäivätoimintana Reppulassa, Otsonkoulun matalassa sivurakennuksessa, jossa on myös Ollinkulman esiopetus ja päivähoito. Myllymäen koululla järjestetään iltapäivätoimintana, johon on integroitunut päivähoidon tarpeessa olevia esikoululaisia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tekee yhteistyötä koulun ja päivähoidon kanssa mm. tilojen, ohjaajien ja välineiden järjestymiseksi toimintaan. Reppulan aamu- ja iltapäivä-toiminnassa on paikkoja noin 40 lapselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajat järjestävät lapsille mielekästä puuhaa ja mukavaa yhdessä-oloa kädentaitojen, musiikin, liikunnan ja ulkoilun, pelien, leikkien ja satujen parissa. Toiminta voi olla lapselle omaehtoista tai ohjattua toimintaa koulupäivän vastineeksi. Toiminnassa lapselle tarjotaan välipala iltapäivisin.

Toimintaan osallistuva lapsi kuuluu koulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella ei ole subjektiivista oikeutta ilmaiseen koulukul-jetukseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Aamu- ja / tai iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa. Kaikki, jotka tarvitsevat toimintaa lukuvuonna 2018 – 2019 täyttävät sähköisen hakemuksen Wilmassa. Hakuaika on 21.2. - 21.3.2018. Myllymäen koulun apip-toiminnan tarve kartoitetaan Myllymäen koululle ilmoitettujen apip-toimintahakemusten ja Myllymäen koululle ilmoitettujen esikoululaisten päivähoidon tarpeen perusteella. Tieto toiminnan järjestymisestä ilmoitetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä kirjeitse.

Lisätietoja antaa Leena Kallio, vastaava ohjaaja ja apip-koordinaattori p. 040 7752 306 tai leena.kallio@ahtari.fi

Hyödyllistä lisätietoa löydät Reppulan omilta sivuilta!

REPPULAN SIVUT