Yhteispalvelu = Asiointipiste

         


Yhteispalvelupisteen nimi muuttuu 1.6.2018 mennessä Asiointipisteeksi.
Palvelut säilyvät samoina, vain tunnus muuttuu.

Kaupunginvirasto
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
puh. (06) 2525 6000
Avoinna ma-pe klo 9-15, jolloin paikalla palveluneuvoja

Asiointipisteen palvelu / Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta
(Kela, poliisi, TE-toimisto, maistraatti ja  oikeusapu / edunvalvonta) 

Voit asioida myös kotoa käsin videon välityksellä!
Videoasiointi on palvelu, jonka avulla voit asioida muun muassa kaupungin eri palveluissa.
Videoyhteys toimii niin tietokoneilla kuin mobiililaitteilla. Palvelu on maksuton! Asioi heti painamalla alla olevaa nappia!
 ♦ ASIAKASPÄÄTE on yhteispalvelun asiakkaiden käytettävissä kaupungintalon aulassa.
  Pankkitunnuksilla pääsee helposti asioimaan.

♦ ETÄPALVELU/VIDEONEUVOTTELUMAHDOLLISUUS 
Videoneuvottelu antaa mahdollisuuden asioida luottamuksellisesti viranomaisen kanssa kuvallisen verkkoyhteyden avulla. Sinulta ei vaadita tietoteknistä osaamista, sillä palveluneuvoja avaa etäpalveluyhteyden puolestasi. Etäpalvelu säästää aikaasi ja vähentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun lähellesi. Asiakas voi keskustella Kelan, maistraatin ja oikeusavun/edunvalvonnan virkailijoiden kanssa, sekä hoitaa myös lomakkeiden täydentämisen tarvittaessa. Palvelu on käytettävissä ajanvarauksesta myös TE-keskuksen virkailijoiden kanssa (Te-keskus sopii ajat) sekä oikeusavun ja vain tietyissä asioissa veron kanssa.

♦ KELAN ASIAKASNEUVOJALLA EI vastaaottoa Ähtärissä 
  Palvelut etäyhteyden kautta Ähtärissä sekä verkkoasiointina ja puhelinpalveluna.
 

KELAN PALVELUT www.kela.fi

Avustavat asiakaspalvelutehtävät, joita yhteispalvelu hoitaa asiakkaan puolesta ovat asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvä:
- neuvonta (mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
- hakemuksen, liitteen tai muun asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien työeläkehakemukset 
  ja työeläkejärjestelmän kuntoutushakemukset
- Kelan materiaalin, mm. lomakkeet, antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön opastaminen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
- muu asiakkaan palvelutilanne Kela-asioissa

Kelan Alavuden toimisto avoinna ma ja ti klo 9-12 ja 13-16 jonottamalla sekä
vain ajanvarauksesta torstaisin kela.fi/ajanvaraus ja palvelunumeroista.

Kelan asiat hoituvat kätevästi myös verkossa.
Tutustu verkkoasiointiin osoitteessa www.kela.fi/asiointi.
Asiointipalvelussa voit katsoa omia tietojasi, hakea monia etuuksia ja toimittaa tarvittavat liitteet. Asiointipalveluun kirjaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Etusivulta näet muun muassa seuraavat ja edelliset maksut, uusimmat päätökset sekä muistutukset esimerkiksi lähettämättä jääneistä liitteistä. Näet myös hakemuksen arvioidun käsittelyajan.

USEIN JO SOITTO RIITTÄÄ!
Kelan puhelinpalvelu neuvoo ma-pe klo 9-16. Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun.

- asevelvollisen tuet 020 692 200
- asumisen tuet 020 692 201
- eläkeasiat 020 692 202
- Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti   020 692 203
- kuntoutus 020 692 205
- lapsiperheiden tuet 020 692 206
- maasta- ja maahanmuutto 020 634 0200
- omaisen kuoltua 020 692 208
- opiskelijan tuet 020 692 209
- sairastaminen 020 692 204
- rajat ylittävä terveydenhuolto 020 634 0400
- työttömyysajan tuet 020 692 210
- vammaistuet 020 692 211
- toimeentulotuki 020 692 207


POLIISIN PALVELUT/avustavat tehtävät yhteispalvelupisteessä www.poliisi.fi

- hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen 
- asiakirjojen täydellisyyden tarkistaminen
- hakemuksen täyttämiseen liittyvä neuvonta
- poliisin sähköisen hakemuksen täyttämisen avustaminen

Passi-, henkilökortti- ja ampuma-aselupa-asioissa varataan aika www.poliisi.fi sähköinen ajanvaraus -kohdasta. Kartasta näkee paikkakunnat. Asiointipisteen palveluneuvoja avustaa tarvittaessa.
Passin voi anoa myös sähköisesti www.poliisi.fi -sivustolta. Sivustolta löytyy ohjeet.

Alavuden lupapalvelut puh. 029 541 5996 klo 9-11 ja 12-15 (keskiviikkoisin suljettu)
Alavudelle ei ole ajanvarausta, esim. passiasioita pääsee hoitamaan jonottamalla.
Vaihde 029 544 0511.

1.1.2016 alkaen kaikki ajokorttiasiat Trafilla, lupa-asiat Ajovarma Oy.
www.trafi.fi  ja www.ajovarma.fi


MAISTRAATIN PALVELUT/avustava tehtävät yhteispalvelupisteessä www.maistraatti.fi

- avioehtosopimuksen ja osituskirjan rekisteröinti
- hakemus, alkuperäinen sopimus ja jäljennös
- lahjailmoitus
- ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä
- hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi
- hakemus edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta ja tehtävästä luopumiseseta
- holhousoikeudellinen lupahakemus
- vuosi- ja päätöstilin sekä omaisuusluettelon toimittaminen
- todistus holhousasioiden rekisteristä
- kaupparekisteri-ilmoitukset
- yhdistysrekisteri-ilmoitukset
- lapsen rekisteröinti-ilmoitus
- äidinkielen tiedottaminen
- henkilötietojen luovutuksen kieltäminen
- ilmoitus asiointikielestä väestötietojärjestelmään
- ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään
- ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta
- omien tietojen tarkastusta koskeva pyyntö
- nimenmuutosilmoitus
- nimenmuutoshakemus
- pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
- pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta
- venerekisteri-ilmoitus (siirtynyt 1.8.2014 Trafille. Katso www.trafi.fi/venerekisteri
- yksittäistä tietopalvelua koskeva tilauslomake
- sukuselvityspalvelun tilauslomake
- hakemus perukirjan osakasluettelon vahvistamiseksi, hakemus ja perukirja tarvittavine liitteineen

Seinäjoen maistraatti puh 029 553 9451 (ma-pe klo 8-16.15)

Muuttoilmoituksen
voi tehdä puh 029 553 5535 arkisin ma-pe klo 8-16.15 tai
netissä www.muuttoilmoitus.fi 


TE-TOIMISTON PALVELUT

- avustaminen TE-toimiston sähköisiin palveluihin ja niiden käyttöön
- työttömyyskassan lomakkeita www.tyj.fi
- asiakaspääte
Lisätietoja TE-toimiston palveluista ja sähköinen asiointi www.te-palvelut.fi

Toimipaikat: työnhakijat puh. 029 504 6500 
Alajärvellä ja Kauhajoella ma,ke,pe 9-15.45 ja Seinäjoella ma-ti,to-pe 9-16

Valtakunnallinen puhelinneuvonta

♦ henkilöasiakkaat, työnhakuneuvonta ma-to 8-17, pe 10-17 
   puh. 029 502 0700    tyolinja@te-toimisto.fi
♦ koulutusneuvonta  ma-to 8-17, pe 10-17 
   puh. 029 502 0702    koulutusneuvonta@te-toimisto.fi 
♦ työlinjan uraohjaus (psykologipalvelut) ajanvarauksesta
   puh. 029 502 0702    tyolinja.uraohjaus@te-toimisto.fi
♦ työttömyysturvaneuvonta ma-to 8-17, pe 10-17   
   puh. 029 502 0701
♦ yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaat ma-pe 8-18      
   puh. 029 502 0705    tyolinja@te-toimisto.fi
   Palveluja yrittäjiksi aikoville, työnantajille ja yrittäjille ma-to 8-17, pe 10-17
   puh. 029 502 0500    www.yrityssuomi.fi    

 

OIKEUSAPU

Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto Alavuden toimipaikka, Torikatu 1, 63300 Alavus

Julkinen oikeusavustaja on Ähtärin kaupungintalolla tavattavissa vain ajanvarauksesta
puh. 029 566 1130, oikeusapusihteeri.

Yhteispalvelupisteessä asiakas voi olla kuvallisen etäyhteyden kautta yhteydessä Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston Seinäjoen tai Alavuden toimipaikkojen oikeusavun ja edunvalvonnan toimintoihin.

Asiakkaan avustaminen etäyhteyden ottamisessa, mahdollisessa asiakirjojen skannauksessa ja lähettämisessä ja/tai dokumenttikameran käyttämisessä ja sitä kautta saadun kuvan välittämisessä tietoverkon kautta  sekä etäyhteyden kautta tapahtuvien yhteyksien ajanvarauksessa.

YLEINEN EDUNVALVONTA

Yhteyshenkilö, myös neuvotteluaikojen etäyhteyden luomiseen Ähtärin yhteispalvelupisteeseen
edunvalvontasihteeri puh. 029 565 3033. 
Edunvalvoja puh. 029 565 3030.
    

VERO 

Verotoimisto sijaitsee käynti- ja postiosoitteessa Kirkkokatu 9bB, 60100 Seinäjoki, puh 029 512 6000
Avoinna: ma-pe klo 9-15.

Ähtärissä ei vastaanottoa (ei sopimusta), vain ajanvarauksesta videoneuvottelumahdollisuus
seuraavissa asioissa (yksi työpäivä varauksen ja etäpalveluajan välillä)

  • metsänomistaja: ennakonperintä, ALV, verotili, luovutusvoitot ja muut metsäverotukseen liittyvät kysymykset
  • maa- ja metsätalouden henkilökohtainen verotusneuvonta sukupolvenvaihdostilanteissa
  • perintö- ja lahjaverokysymykset
  • palkka.fi, maksuton palkanlaskentaohjelma yrittäjille ja kotitaloustyönantajille
    - laskee palkan lisäksi myös palkan sivukulut ja toimittaa lakisääteiset ilmoitukset automaattisesti haluamaasi työeläkeyhtiöön sekä Verohallintoon
    - seuraa kotitalousvähennyskertymää sekä lähettää kotitalousvähennysvaatimuksen automaattisesti esitäytetylle veroilmoitukselle

Tervetuloa asioimaan ASIOINTIPISTEESEEN kaupungintalolle !

 - päivitetty 2.1.2018