Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ovat kaupngivaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi yksittäiset viranhaltijat sekä johtokunnat ja toimikunnat.

Ähtärin kaupunki julkaisee tällä sivulla maanantaisin ne kaupungin viranhaltijapäätökset, joihin voivat kuntalaiset hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Luettelo nähtävänä olevista päätöksistä sekä päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusohje ovat nähtävänä 21 päivää.

 

Viikon 51 ja 52 viranhaltijapäätökset sekä muutoksenhakuohjeet

Viikon 1 viranhaltijapäätökset sekä muutoksenhakuohjeet

Viikon 2 viranhaltijapäätökset sekä muutoksenhakuohjeet

 

 

Päivitetty 15.1.2018