Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ovat kaupngivaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi yksittäiset viranhaltijat sekä johtokunnat ja toimikunnat.

Ähtärin kaupunki julkaisee tällä sivulla maanantaisin ne kaupungin viranhaltijapäätökset, joihin voivat kuntalaiset hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Luettelo nähtävänä olevista päätöksistä sekä päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusohje ovat nähtävänä 21 päivää. Muutosta päätöksiin voi hakea viimeisenä nähtävänäolopäivänä virka-ajan loppuun (klo 16.00) mennessä.

 

Viikon 3 viranhaltijapäätös sekä muutoksenhakuohje. Nähtävänä 24.1.-14.2.2018.

Viikon 4 viranhaltijapäätökset sekä muutoksenhakuohjeet Nähtävänä 29.1.-19.2.2018

Viikon 5 viranhaltijapäätökset ja muutoksenhakuohje  Nähtävänä 5.-26.2.2018

Viikon 6 viranhaltijapäätökset sekä muutoksenhakuohje. Nähtävänä 12.2.-5.3.2018.

 

 

Päivitetty 12.2.2018