Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus Kuntarakennelain mukaisen huomautuksen antamismahdollisuudesta asiassa kunnan osan siirtäminen Keuruun kaupungista Ähtärin kaupunkiin. Viimeinen huomautuksen antopäivä on 11.12.2017.

Ilmoitus vapaa-aikatoimenjohtajan viran hausta. Virka haettavana 27.11.2017 klo 12.00 mennesä.

Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus. Hakemukset 27.11.2017 mennessä.

Ähtärin kaupunginvaltuuston 13.11.2017 klo 18.30 pidettävän kokouksen kokouskutsu ja asialista. Nähtävänä 

Julkipanoilmoitus rakennuslupien myöntämisestä. Kuulutus nähtävänä 7.-21.11.2017.

Ilmoitus, rakennustarkastajn virka uudelleen haettavaksi. Haettavana 16.11.2017 klo 15.00 mennessä.

Julkipanoilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Nähtävänä 10.10.-10.11.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Sarasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta. Kuulutus ja asiakirjat nähtävänä 23.10.-22.11.2017.

Kuulutus Ulpassuon lohkon 5 turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksestä. Päätös nähtävänä 19.10.-18.11.2017.

Kuulutus Soidinsuon päästötarkkailua koskevan suunnitelman nähtävänä pitämisestä sekä asiakirjat. Nähtävänä 16.10.-15.11.2017.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä kaivoslain mukaisesta varausilmoituksesta. Päätös muutoksenhakuohjeineen ja varausalueen kartta nähtävänä 17.11.2017 saakka.