Aukioloajat, kokoukset ja yhteystietoja 2017


AUKIOLOAJAT, HENKILÖSTÖN VASTAANOTTOAJAT JA YHTEYSTIETOJA 2017
Kaupungintalo Ostolantie 17, ja vaihde avoinna yleisölle arkipäivisin (ma-pe) klo 9-15.
Vaihde (06) 2525 6000, fax (06) 2525 6111.

Viranhaltijoiden ruokailutauko on klo 11-13 välillä, yleensä klo 11.30-12.15.
Henkilökunnan sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)ahtari.fi

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki 040 652 8881

Hallinto- ja talousosasto, Ostolantie 17
Hallintojohtaja Seppo Karjala 040 574 8121
Talousjohtaja Arja Väliaho 040 574 8120
Arkisto / kirjaamo, Jutta-Kaisa Mikkola 040 653 3301 ja Kirsi Saarimäki 040 653 1120
Palkkasihteerit Marita Toivonen 040 653 2001 ja Tarja Rajalahti 040 661 5321
Reskontra Mirelle Stenroos 040 653 0699
Kirjanpito Helena Rinta-Hiiro 040 661 6441 ja Helinä Jylhä 040 573 6913
Viestintä- ja toimistosihteeri Irma Kuoppala 0400 863 865
Vs. elinkeinopäällikkö Heikki Makkonen 040 574 8108, aj. 1.1.-31.12.2017

Yhteispalvelupiste ja etäpalvelu avoinna ma-pe klo 9-15
Palveluneuvoja, toimistosihteeri Anne Kujala 06 2525 6000

Sivistysosasto, Ostolantie 17
Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho 040 572 6279, sij. Päivi Ahopelto 1.4.2017 alk.
Hallintosihteeri Anna-Liisa Jaakkola 040 752 6572
Liikuntatoimenjohtaja Osmo Sivén 0400 869 481, tavattavissa ma-ke
Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki 040 573 9673
Vs. perhepäivähoidonohjaaja Suvi Soinila 040 661 9234
Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Marika Puntala 040 544 2537, sij. Joni Puntala

Tekninen osasto, Ostolantie 17
Tekninen johtaja Maija Lehtonen 040 161 6690 
Rakennustarkastaja Jouni Rautio 0400 863 859, tav. toimistolla varmimmin joka ma ja pe klo 9-11
Piirtäjä-toimistosihteeri Johanna Karjala 040 653 2294
Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho 0400 510 286
Ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala 040 647 4686
Puistopuutarhuri Jukka Karén 0400 863 867, tavattavissa ma-ke

Tilapalvelu, Ostolantie 17
Kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Veli-Matti Keski-Nikkola 040 700 8294
Työnjohtaja Timo Silvennoinen 040 731 6042
Siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino 0400 763 786
Ruokahuoltopäällikkö Eija Paavola 044 550 2772
Asuntoasiat: ma-ti 9-15 Eeva Heinonen, to 9-15 Auli Peltokangas
hallinnollinen isännöitsijä, toimistosihteeri Auli Peltokangas 0400 861 509
- Kiinteistö Oy Vuokratalojen ja Ouluveden toimitusjohtaja 

Aluekeittiö, Ähtärin sairaalan tiloissa, Sairaalantie 4 E
Sairaalakeittiön Ruokala Leivänsyrjä
Ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola 044 550 2772, toimisto kaupungintalolla
Ravitsemispäällikkö Marjo Raivio 040 847 1680, tav. ma-pe klo 7-15

Maaseutupalvelut, Hannonen, Ostolantie 11, 2. krs
Maataloussihteeri Mariita Ahtola 040 861 4640
Lomitustyönjohtaja 0400 137 697 tavattavissa Alavudella
Mela-asiamies 020 630 0630 tavattavissa ajanvarauksella

Nuorisotoimi, Pirkanlinna, Lukiontie 3
Nuoriso-ohjaaja Päivi Peerla 040 564 8646

Kirjasto 040 673 7456, Pirkanlinna
Avoinna ma klo 14-19, ti-ke 12-17, to 12-19, pe 12-17
Lehtilukusali ma klo 12 alkaen, ti-pe klo 9 alkaen
Panttiavaimen lunastaneille lehtisali on auki ma-su klo 9-21

Otsonkoulu, Koulukuja 3
Rehtori Marika Pienimäki 040 510 5367
Koulusihteeri Helena Salokangas 044 550 1378
Opettajat 040 661 5001

Yhteiskoulu-lukio, Lukiontie 1
Rehtori Markku Juhola 040 725 0241
Toimistosihteeri Marke Hirvilampi 040 653 0333
Koulukuraattori Heli Ahomaa 0400 806 194
Opettajat 040 661 3999

Lakeudenportin kansalaisopisto, Lukiontie 1 (Yhteiskoulu-lukio)
Ähtärin osasto, osastonjohtaja Marke Hirvilampi 040 653 0333

Henkilökunta A-Ö


KOKOUKSET
Ähtärin kaupungin toimielinten kokousaikataulu on nähtävänä kaupungin kotisivuilla kohdassa pöytäkirjat ja esityslistat (http://www.ahtari.fi/kaupunki/index.php/info/poytakirjat-esityslistat).
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sekä sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan julkiset esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla neljä arkipäivää ennen kokousta.

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

Kaupunginhallituksen tarkistetut pöytäkirjat pidetään kaupungintalolla hallinto- ja talousosastolla yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9-15.
Tarkastuslautakunnan tarkistetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä hallinto- ja talousosastolla kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15.
Teknisen lautakunnan tarkistetut pöytäkirjat pidetään hallinto- ja talousosastolla yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 9-15.
Sivistyslautakunnan tarkistetut pöytäkirjat pidetään hallinto- ja talousosastolla yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15.

Toimielinten pöytäkirjojen julkiset osat julkaistaan myös kaupungin kotisivulle nähtävilläolopäivänä.
Viranhaltijapäätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä ao. osastolla tai ao. viranhaltijan (koulut/laitokset) luona päätöspäivää seuraavan viikon maanantaina klo 9-11.30.

Julkisuuslain (621/1999) ja -asetuksen (1030/1999) edellyttämät asiakirjarekisterit, tietojärjestelmäluettelot ja -selosteet ja arkistolain (831/1994) mukaiset arkistonmuodostussuunnitelmat sekä henkilötietolain (523/1999) mukaiset rekisteriselosteet pidetään yleisön saatavilla asetuksen 7 ja 8 §:ien mukaisesti Ähtärin kaupunginviraston hallinto- ja talousosastolla.


1.1.2016 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta vastaa Pihlajalinna ja kuntien yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy (Ähtäri, Alavus ja Kuortane, Soini mukaan 1.1.2017). Viranomaistoiminnasta vastaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.

Yhteystiedot
Kuusiolinna Terveys Oy 
Salmentie 10, 63300 Alavus
Vaihde 06 2525 7601
Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusiolinna.fi
Asiakasasioita ei hoideta sähköpostitse

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
PL 31, 63301 Alavus
Vaihde 06 2525 1201
Sähköposti: kuussote@kuussote.fi
Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@kuussote.fi