Kaavakuulutukset

Nähtävänä olevat kaavamuutokset:


Kuulutus asemakaavamuutosluonnoksen nähtävänä pitämisestä. Kaavaselostus ja kaavaluonnos. Nähtävänä 18.5.-17.6.2016.


Kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen nähtävänä pitämisestä. Kaavaselostus, kaavaehdotus, junantärinäselvitys sekä tutkimuskartta. Nähtävänä 27.4.-27.5.2016.