Kaupungin avoimet työpaikat

TUNTIOPETTAJA (LUOKANOPETTAJA 1. LUOKKA)

Ähtärin kaupunki hakee määräaikaista luokanopettajaa ajalle 1.8.2016–31.7.2017. Luokanopettajan sijoituspaikkana on Otsonkoulu. Toivomuksena on valmius opettaa musiikkia. Opetustuntimäärä on 24 tuntia. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti). Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Hakemukseen tulee liittää CV ja kopio niistä työ- ja opintotodistuksista, jotka antavat valmiuksia juuri tähän tehtävään.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoa antaa

Otsonkoulun rehtori Marika Pienimäki; 0405105367, marika.pienimaki@ahtari.fi 

Hakemukset pyydetään toimittamaan 9.5.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Ähtärin kaupunki / Kirjaamo, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri tai sähköpostitse kirjaamo@ahtari.fi. 

Ähtärissä 20.4.2016

Sivistystoimenjohtaja