Kaupunki tiedottaa

 KUULUTUS ASUNTOTOIMISTON AUKIOLOAJOISTA

Ähtärin kaupunginhallitus on 1.9.2014 § 249 päättänyt, että Ähtärin kaupungin asuntotoimi on avoinna 1.9.2014 alkaen:  

Maanantai - tiistai     klo 09.00 – 15.00
Keskiviikko               toimistossa ei asiakaspalvelua
Torstai - perjantai     klo 09.00 – 15.00

Ähtärissä 5.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS


Ähtärin kaupunginvaltuuston esityslistan vuosikerta vuosina 2013-2016

on tilattavissa kaupunginvirastosta 22 euron suuruista vuosimaksua vastaan.
Liitteistä (talousarvio, tilinpäätöskertomus ym.) peritään 26 euron maksu erikseen.
Tilaukset puh. (06) 020 125 2600

Ähtärissä 15.2.2013

KAUPUNGINHALLITUS


Ähtärin kaupunginvaltuuston pöytäkirjan vuosikerta vuosina 2013 - 2016 

on tilattavissa kaupunginvirastosta 22 euron suuruista vuosimaksua vastaan. 
Liitteistä (talousarvio, tilinpäätöskertomus ym.) peritään 26 euron maksu erikseen.
Tilaukset puh. (06) 020 125 2600.

Ähtärissä 22.2.2013

KAUPUNGINHALLITUS


KANTOJEN VÄLIVARASTOINTI MUUTTUU

- 15.7. 2009 alkaen välivarastointialueelle asennetaan puomi, ja kantoja saa tuoda alueelle vain luvanvaraisesti.
Kantojen tuonnista on sovittava huoltomies Seppo Koiviston (puh. 040 547 8621), traktorinkuljettaja Raimo Teininmäen (puh. 0400 424 494) tai puistopuutarhuri Jukka Karénin (puh. 0400 863 867) kanssa.
- kun kannot on tuotu alueelle, täytetään liitteenä oleva lomake, josta selviävät kantomäärät ja -tyypit sekä niiden mahdollinen jatkokäsittely (ks. liite).

TUOTAVIEN KANTOJEN TULEE OLLA:

- HALKAISTUJA
- IRTOMAASTA JA -KIVISTÄ PUHDISTETTUJA ja
- NIIDEN MUKANA EI SAA OLLA MUOVIA TAI MUUTA ROSKAA

MIKÄLI KANTOJA JOUDUTAAN JATKOKÄSITTELEMÄÄN (= puhdistamaan, palastelemaan) NIITÄ HAKETETTAESSA, TAPAHTUU SE KANTOJEN TUOJAN LASKUUN.

TEKNINEN OSASTO