Ähtärinranta

Vääräkoski

Sijainti

Vääräkoski sijaitsee Perännejärven pohjoispäässä, noin 5 km päässä Ähtärin kaupungin keskustaajamasta.

Vääräkoski ja Perännejärvi ovat kapeikkoineen mitä kauneimpia vesistöjä Etelä-Pohjanman maisemissa. Itsessään Vääräkoski, vaikkakin kahlittune kuohuineen, on nähtävyys. Vääräkosken molemmin puolin aikoinaan syntyneet taloryhmät ovat katoavaa ja juuri tästä syystä säilytettäviä mijöökokonaisuuksia. Tehdasalueen vieressä sijaitseva Vääräkosken pytinki on yksi alueen merkittävistä nähtävyyksistä. Asukkaita kylän alueella on n. 220 henkeä.

Kylätoiminta

Kylällä toimii "kylätoimikunta", joka toimii Peränteen kyläseuran alaisuudessa.

Elinkeinoelämä

Kylällä on ammattilaisia eri aloilta. Työssä käydään pääasiassa Ähtärissä. Maataloudesta saa toimeentulonsa n. 10 taloutta, alueella on maatilamatkailukohde ( Hyvölän Talo ) kaksi kenttäsirkkelisahuria ( Kilponen ja Raja-aho), yksi paperialan yrittäjä (Ähtäri paperimarkkinat ).


Maatilamatkailukohde Hyvölän Talo

on vakiinnuttanut paikkansa Suomen matkailumarkkinoilla. Hyvölän talo tarjoaa ryhmille kahvi- ja ateriapalveluita, yrityksille koulutus- ja virkistyspäiviä, ohjelmapalveluja sekä aamiaismajoitusta matkailijoiden käyttöön kunnostetussa päärakennuksessa, mökissä ja aitoissa.

Hyvölän Talolta löytyy kotieläimiä, jotka kaipaavat innokkaiden lasten hellyyttä ja huolenpitoa.

Virkistysmahdollisuudet

Ouluveden -Vääräkosken - Perännejärven vesistö tarjoaa hyvät mahdollisuudet pienviljelyyn ja kalastukseen. Lähimaastot mahdollistavat marjastuksen ja sienestyksen.

Särkänlahden lintutornista voivat halukkaat hyvin tarkkailla ja seurailla runsasta linnustoa. Tornin käyttömukavuutta parantavat kunnon parkkipaikka,nuotipaikka ja ulkokäymälä. Tormi on kaksikerroksinen siten, että alimmalle tasolle on mahdollista päästä vaikkapa pyörätuolilla pikospuitapitkin.
Suomenselän lintuharrastajat


Näkymä Hyvölän sillalta Vääräkoskelle.

 

Peränne

Sijainti

Peränteen kylä kuuluu valtakunnallisesti luokiteltuun Ähtärinreitin kulttuurimaisemaan. Kylä sijaitsee Ähtärin keskustasta etelään n. 10 km päässä, Virroille johtavan kantatie 68 molemmin puolin. Vakinaisia asukkaita kylässä on n. 300 henkeä. Kesällä väkiluku lisääntyy huomattavasti loma-asukkaiden myötä.

Peränteen suurimpia järviä ovat Perännejärvi, Iso Haapajärvi, Vähä Haapajärvi, Jauhojärvi ja Vähä Liesjärvi. Perännejärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja sillä on yhteys aina Poriin saakka. Peränteellä on arvokasta harjumaisemaa, joista tunnetuin on Punkaharju jatkuen salmen yli Vuohisaari-nimisenä harjuna.

Kesällä 2017 paljastettiin kuvataiteilija Hugo Simbergin muistomerkki hänen kuolinmökkinsä pihaan. Kohde on aivan kantatie 68 varrella ja siihen on selkeä opasteviitta.

Kylätalo toimii tapahtumien, harrastusten ja eri juhlien tilana. Kylätaloa vuokrataan myös ulkopuolisille. Peränteellä toimii vireä kyläseura, jonka toiminnalle on ollut ominaista hyvä yhteishenki ja "yhteen hiileen puhaltaminen". Kyläseuralla on erilaisia koneita, esim. "klapikone" ja betonimylly. Lisäksi vuokrataan mm astiastoa. Kyläseura järjestään myös retkiä, uistelukilpailua, kirpputoritapahtumaa ym.

Virkistysmahdollisuudet

Kulttuuriharrastusmahdollisuuksien lisäksi kylällä voi harrastaa myös liikunnallisia harrastuksia. Kesällä voi pelata lentopalloa ulkokentällä ja talvella löytyy luistinrata ja runsaasti hiihtolatuja.

Runsaat vesistöt tarjoavat hyvät kalastusmahdollisuudet ja muu ympäröivä luonto hyvät luonnossa samoilun mahdollisuudet. Asukkaiden mielestä parasta Peränteellä on asuinympäristön rauhallisuus, luonnon läheisyys, vesistöt ja läheisistä välittäminen.

Yhteyshenkilöt
Pj. Kaija Ahopelto puh. 040 821 1663
sihteeri Jenni Annala puh. 040 717 5399
Kylätalon vuokraus
Seija Vuorinen puh. 040 539 5309

 

Rämälä

- tunnettu luonnon kauneudestaan

Rämälä sijaitsee Keski-Suomen ja Pohjanmaan raja-alueella, Ähtärin kaupungin pohjoisosassa. Se rajoittuu pohjoisessa Vehuun, idässä Tuhkioon, etelässä Myllymäkeen ja lännessä Korsukylään.

PALVELUT
kierrätyspiste kylätalon piha-alueella (lasi, metalli, paperi). Kylällä käy kirjastoauto.

YHTEISET TILAT JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Rämälän entinen koulu on kunnostettu kyläläisten kokoontumispaikaksi. Kylätalolla pidetään eri seurojen kokouksia, perhejuhlia, hirvipeijaisia, pienimuotoisia käsityökursseja, jumppaa, zumbaa, lentopalloiltoja. Käyttö keskittyy lähinnä kesäaikaan. Yksityiset voivat myös vuokrata kylätalon käyttöönsä. Rämälän laajat vesistöt ja komeat metsät luovat puitteet myös monipuolisille luontoharrastuksille. Kylällä on hyvät uinti- ja kalastusmahdollisuudet. Kylän läpi kulkee vaellusreitti Arpaisille.

KYLÄN TAPAHTUMIA
Kylällä toimii Rämälän kyläseura ry, jonka toiminnan painpisteet ovat mukautuneet ajan saatossa kyläläisten tarpeiden mukaisiksi. Kyläseura järjestää mm. kunnon ylläpitoon liittyviä ja viihteellisiä tapahtumia, kuten pyöräilyretkiä, liikuntailtoja, zumbaa jne. Talkoovoimin myös siivoillaan kylätalon ympäristöä ja tehdään sinne polttopuita sekä pieniä rakennustöitä. Pääsiäislauantai-iltana kylätalolla järjestetään jo perinteeksi muodostunut kokkojuhla. Uusimpana tapahtumana vietetään talvella laskiaisriehaa. Seurakuntajaosto järjestää muutamia tapahtumia vuodessa.

ALUEELLA TOIMIVAT YHDISTYKSET
Rämälän kyläseura ry, Rämälän metsästysseura ja kylän alueella toimivat kalastusosuuskunnat.

KYLÄN VAHVUUDET
Kylän sijainti keskeisellä paikalla Suomea, aivan Keski-Suomen ja Pohjanmaan rajalla antaa hyvät kulkuyhteydet molempiin suuntiin, Jyväskylään ja Seinäjoelle. Pohjoiseen liikuttaessa Soini, Alajärvi, Karstula, Saarijärvi jne. ovat helposti tavoitettavissa. Lentokentät Tikkakoski 1h 20 min, Seinäjoki 1h 20 min ja Helsinki-Vantaa 4 h. Työssäliikkumisalue kylästä katsoen on aivan rajaton. Kylässä on useita nuoria perheitä, tilanjatkajia, paluumuuttajia ja kylään muualta muuttaneita uusia asukkaita. Rämälä on myös suosittua aluetta kesäasukkaiden silmin (kesämökit yms). Siinä on kylän ja aktiivisen, vireän toiminnan jatkuvuus.

TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET
Tärkeimpänä kehittämiskohteena kyläläiset, kesämökkiläiset sekä muut läpiajavat näkevät kylätien rajallisen kunnon.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Tärkeimpiä tehtäviä pitää kylän ja kyläseuran toiminta aktiivisena ja vireänä sekä pitää kylätalo toimivana ja hyväkuntoisena. Voisi sanoa että tehtävänä on myös pitää kyläläiset yhteydessä toisiinsa ja kylä elävänä.

Yhteyshenkilöt
Rämälän kyläseura ry
puheenjohtaja Tuulikki Kortteinen
tuulikki.kortteinen@gmail.com
puh 0400 766 669
sihteeri Hannele Aho
puh 040 575 8517Niemisvesi

Sijainti
Niemisveden kylän keskustaajamaan Reijoon on Ähtärin keskusta matkaa reilut 10 km.
Kylällä on asukkaita n. 200 henkeä ja kesäaikana kylän asukasmäärä kasvaa, sillä Niemisveden rannalla on runsaasti kesäasutusta.

 

Maarekisterin mukainen Niemisveden kylä ulottuu Myllymäeltä Soinin rajaan saakka. Maapinta-alaltaan Ähtärin suurin kylä sisältää useita "periä". Sen maantieteellinen keskipiste, kuten koko Ähtärikin, on lähellä Reijoa. Nykyisen Niemisveden kylän toiminta-alue on rajoiltaan hyvin lähellä Niemisveden vanhan koulun vuokranneen Nuoramon Metsäsätysseuran rajoja. 

Historia
Ähtärin neljästä vanhan rälssin tilasta on kolme Niemisvedellä. Ruotsin vallan aikana muodostetut rälssitilat näkyvät tänäkin päivänä esimerkiksi vanhan Hokkasen pääräkennuksena. Sitä taustaa vasten on ymmärrettävissä, että jo vuonna 1868 Niemisveden kylän isännät perustivat ylimmäisenä seisovan kansakoulun. Se oli ensimmäisiä sarjassaan koko laajassa Keski- Suomessa. Sen ansioksi on todettava akateemisten henkilöiden poikkeuksellisen monilukuinen joukko kylällä jo vuosisadan alussa.

Vuosisadan vaihteessa rakennettu Niemisveden kansakoulurakennus on nykyisin harvinaisuus koko maatakin ajatellen. Kansakoulu on kunnostettu tarpeellisilta osin Nuoramon metsästyseuran toimesta kyläläisten ja muiden halukkaiden yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Kunnostustöiden rahoitukseen ovat metsästysseuran lisäksi osallistuneet E-P:n TE -keskuksen maaseutuosasto ja Ähtärin kaupunki. Kunnostustöissä on talkootöiden osuus ollut erittäin merkittävä.

Kylätoiminta
Niemisveden kylällä toimiii Niemisveden maamiesseura ry, Niemisveden maatalousnaiset, Nuoramon Metsästysseura ry, metsästysseura Pyhikin Erä ry , Ähtärin Niemisveden nuorisoseura ry.

Virkistysmahdollisuudet
Niemisveden kylän luonto järvineen ja metsineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen, kalastukseen, ulkoiluun ja henkiseen virkistäytymiseen. Reijossa on kylän tenniskenttä. Entinen paljon puita kuljettanut vesitie metsäisine rantoineen on nykyisin virkistyskäytössä. Kesällä reitillä viihtyvät veneilijät, kanoottiretkeilijät ja kalastajat vesitilanteen niin salliessa.Talvinen moottorikelkkaura Mesikämmenestä Karstulan Lomakouheroon kulkee Niemisveden kautta. Niemisjoki tarjoaa hyvät olosuhteet kalastukselle, jokeen istutetaan vuosittain taimenta ja kirjolohta. Perhokalastajat käyvät kauniin Niemisjoen rannoilla runsain joukoin, myös Ähtärin ympäristökunnista. Ohrakosken rantamilla on taukopaikkana laavu ja kota, joita kalastajat ja retkeilijät voivat käyttää. Valkeisen Loma majoittaa Valkeisen rannassa matkailijoita.

Tervetuloa ennakkoluulottomien ja virkeiden Niemisveden kyläläisten joukkoon.