Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Julkipanoilmoitus rakennusluvan myöntämisestä tilalle Vuorimäki RN:o 989-407-10-29. Nähtävänä 21.12.2017-20.1.2018

Kuulutus presidentinvaalien äänestyksen toimittamisesta Ähtärin kaupungin alueella. Kuulutus nähtävänä 15.12.2017-11.2.2018.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, rallikilpailu / Alavuden Urheiluautoilijat ry. Päätös ja kartta nähtävänä 10.1.-8.2.2018.

Kuulutus Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjan nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 8.1.-16.2.2018.

Kuulutus vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjojen ja tausta-aineistojen nähtävänä pitämisestä. Aineistot nähtävänä 8.1.-9.7.2018.

Kuulutus Soidinsuon turvetuotantoalueen päästötarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös. Nähtävänä 19.1.-19.2.2018.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET