Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus rakennustarkastajan viran uudelleen haettavaksi julistamisesta. Haku päättyy 9.10.2017 klo 15.00.

Kaupunginvaltuuston 4.9.2017 pidettävän kokouksen kutsukuulutus ja asialista. Nähtävänä 29.8.-9.10.2017.

Kuulutus Ähtärin kaupunki julistaa haettavaksi ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuodelle 2018. Haku päättyy 30.9.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus hakemuksen nähtävän pitämisestä, Vesijohdon rakentaminen Nääsinsalmen alitse, Ähtärin Energia ja Vesi Oy. Hakemusasiakirjat. Nähtävänä 23.8.-22.9.2017.

Kuulutus hakemuksen nähtävänä pitämisestä, Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentaminen, Killin Voima Oy. Hakemusasiakirjat. Nähtävänä 8.8.-7.9.2017.

Kuulutus Asevelvollisuuslain mukaisista kutsunnoista Pohjanmaan Aluetoimiston alueella. Nähtävänä 28.3.-11.10.2017.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET