Strategiat, suunnitelmat, johtosäännöt, taksat

STRATEGIAT

Ähtärin kaupungin kulttuuristrategia 2011 - 2020 (KV 20.6.2011 §)

Ähtärin ikäpoliittinen strategia (KV 11.11.2013 § 102)

Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 (KV 11.11.2013 § 103)

Liikuntastrategia (KV 11.11.2013 § 105)

Tietohallintostrategia 2015 - 2018 (KV 17.6.2015 § 42)

Viestintäsuunnitelma (KV 17.6.2015 § 41)

Graafinen ohjeisto (KV 17.6.2015 § 41)

Ähtärin kaupungin elinvoimaohjelma 2016-2020 (KV 14.12.2015 § 93)

Ähtärin kaupunkistrategia 2017 (KV 11.12.2017 § 121)

Ähtärin kotouttamisohjelma 2017 (KV 11.12.2017 § 122) Liite 1 ja Liite 2

 

JOHTOSÄÄNNÖT JA OHJEET

Hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 61, voimaan 1.8.2017 lähtien)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (KV 22.5.2017 § 60. Voimaan 1.1.2018)

Hallintosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Valtuuston työjärjestys (KV 23.6.2014 § 48)

Kaupunginhallituksen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Hallinto- ja taloustoimen johtosääntö KV (23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Perusturvatoimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48)

Sivistystoimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Teknisen toimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Huomionosoitussääntö (KV 13,10,2014 § 84)

Hankintaohje (KV 13.10.2014 § 84)

Konserniohje (KV 16.3.2009 § 39)

 

SUUNNITELMAT

Varhaiskasvatussuunnitelma (Siviltk 10.8.2017 § 78)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (KV 18.6.2013 § 72)

Ähtärin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2020 (KH 1.7.2013 § 218)

Ähtärin kirjaston toimintasuunnitelma 2014-2020 (KV 20.4.2015 § 33)

Ähtärin kaupungin kotouttamisohjelma 12.10.2015

Ähtärin kaupungin hyvinvointikertomus 2016-2020 (KV 18.4.2016 § 26)

 

TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖS

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2018 (KV 11.12.2017 § 124)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2017 (KV 12.12.2016 § 17)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2016 (KV 14.12.2015 § 92)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2015 (KV 15.12.2014 § 113)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2014 (KV 9.12.2013 § 122)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2016 (KV 22.5.2017 § 47)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2015 (KV 27.6.2016 § 51)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2014 (KV 17.6.2015 § 39)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2013 (KV 23.6.2014 § 38)

Henkilöstöraportti 2016 (KV 5.6.2017 § 89)

Henkilöstöraportti 2015 (KV 27.6.2016 § 53)

Henkilöstöraportti 2014 (KV 17.6.2015 § 43)

Henkilöstöraportti 2013 (KV 23.6.2014 § 38)

 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSET

Tilintarkastuskertomus 2016

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

 

TAKSAT JA MAKSUT

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet (Tekla 22.11.2016 § 105)

Maa-ainesoton valvontamaksut  (Tekla 22.11.2016 § 105)

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksataulukot 1.4.2015 alkaen

- Liite 1: Ympäristösuojeluviranomaisen taksa

- Liite 2: Ympäristötaksojen alennus

 

EU-HANKKEIDEN LOPPURAPORTIT

Keskustan kehittämishanke 2016-2017, loppuraportti

Yhteisöllinen palvelukeskushanke 2015-2016, loppuraportti